בחודש אוגוסט 2007 נרשמו בלשכות התעסוקה מספר שיא של 25.6 אלף דרישות לעובדים. זאת בהשוואה ל- 21.6 אלף דרישות לעובדים בחודש מקביל אשתקד (אוגוסט 2006) עליה של 3,971 (עליה בשיעור של 18.3%), כך נמסר משירות התעסוקה.ניתוח הנתונים ההיסטוריים של "דרושים" (ראה נתונים בתרשים הבא) מלמד כי החל משנת 2004 הסתמנה עליית מדרגה במספר ה"דרושים" שנרשמו בשירות התעסוקה, בהשוואה ל- 4 השנים הקודמות. זאת כתוצאה מהצמיחה בפעילות הכלכלית וכמו כן גם כתוצאה מהמאמצים שבהם שירות התעסוקה פעל להידוק והרחבת הקשר עם מעסיקים.בממוצע חודשי (ינואר-אוגוסט 07) מספר הדרושים הסתכם ב- 21.6 אלף לעומת 20.5 אלף בשנת 2006 עליה בשיעור של 5.3% גידול של 1.1 אלף.