פעילי שמאל ניסו להביא להרס בית כנסת בחברון, אולם ראש החמולה שעל אדמתה, לכאורה, נבנה המבנה סירב לשתף פעולה.אל ראש חמולת ג'עברי הגיעו לפני ראש השנה פעילי שמאל כשבידיהם ייפוי כוח בלתי חתום, וביקשו ממנו לחתום על המסמך ולאפשר להם לדרוש את הרס מבנה בית הכנסת במאחז 'חזון דוד'. זאת כיוון שלטענתם בית הכנסת נבנה על אדמותיה של החמולה.בדיווח המתפרסם בעיתון 'מעריב' מספר ראש החמולה, השייח זידאן ג'עברי, כי פעילי השמאל הגיעו אליו וביקשו שיחתום כדי לייפות את כוחם "לעשות בעיות כדי שהצבא יחזיר לי את האדמות שלי". עוד סיפר כי תכניתם של אנשי השמאל הייתה להביא למקום פעילים רבים וטרקטור שיבצע את הרס המבנה.להפתעתם של הפעילים סירב ג'עברי לבקשה וסיפר כי הבין ש"מדובר באנשים בעייתיים הפועלים בדרכים לא לגיטימיות". לדבריו גם אם האדמה שייכת לו הוא מעוניין להשיבה לידיו ללא שפיכות דמים ולהערכתו תוצאתה של פעולה מתסיסה שכזו, של הרס בית הכנסת על ידי אנשי שמאל, הייתה יכולה להסתיים באופן סוער ביותר.