רבנו, הרב הראשי לישראל לשעבר וראש ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא, הלך במהלך החג לעולמו. הרב שפירא הגיע לתפילות ראש השנה בישיבת מרכז הרב, כשהוא ישוב על כסא גלגלים ומחובר לבלון חמצן. בתום התפילה, פרש לביתו, ומאז לא הופיע לתפילות, וחלה הידרדרות במצבו הבריאותי. במהלך הימים האחרונים נערכו תפילות רבות לרפואתו של הרב.

מסע ההלויה ייצא היום, יום שישי, בשעה 10:30 מישיבת מרכז הרב בירושלים לכיוון בית הקברות בהר הזיתים.

הרב נולד בירושלים בכד אייר תרע"ד. דור שישי בירושלים וחניך ישיבותיה. בצעירותו למד בישיבת עץ חיים ולאחר מכן בישיבת חברון בראשות הרב משה מרדכי אפשטיין והרב יחזקאל סרנא. התפרסם כעילוי, חדשן ושקדן נפלא.

לאחר נישואיו היה מגיד שיעור קבוע בישיבת מרכז הרב בירושלים. עמד בקשר של משא ומתן בע"פ ובכתב עם הרב איסר זלמן מלצר, שהדפיס בספרו אבן האזל חילופי שו"ת איתו, עם החזון איש מבני ברק, עם רבה של ירושלים הרב צבי פסח פרנק עם הרב מבריסק ועם הרב דובער וינפלד מטשבין.

בשנת תשט"ז התמנה הרב שפירא ע"י הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל, לדיין בבית הדין הרבני בירושלים, ומשנת תשל"א הוא שימש כאב"ד שלו. משנת תשל"ד שימש דיין בבית הדין הרבני הגדול ובשנת תש"ם נבחר כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הוא נודע בגדלותו בתורה, במידותיו התרומיות ובגישתו העניינית לכל נושא. נסיונו העשיר בהעמדת תלמידים, בפסיקה, כדיין מובהק ובמתן שיעורי תורה שימשו לו לעזר רב עם הבחרו לרב הראשי בא' ניסן תשמ"ג.

כחמישים שנה משמש בישיבת מרכז הרב בהרבצת תורה בשיעורים קבועים ובדאגה לצרכיה של הישיבה ותלמידיה הרבים. מאז פטירת מרן ראש הישיבה, הרב צבי יהודה הכהן קוק, בשנת תשמ"ב, הוא משמש כראש הישיבה. ביתו פתוח לכל מי שזקוק לליבון נושאים תורניים וציבוריים, לעצה ולעידוד. תלמידיו הרבים נמצאים בכל איזורי הארץ. רבים מהם רבנים או דיינים, ומחנכים העוסקים בחינוך בכל שכבות הציבור. הרב עודד הקמת ישיבות נוספות ע"י תלמידיו, ופעל לביסוסן וקידומן.

הרב שפירא פרסם עוד בצעירותו מאמרים רבים בנושאים תורניים שכונסו בשלשת חלקי הספר 'מנחת אברהם', פסקי הדין שלו בשלושים שנותיו בבתי הדין הם שם דבר במקוריותם ובהגיונם ע"פ דין תורה. שמו הולך לפניו מנעוריו כתלמיד חכם מובהק בכל חדרי התורה. מסיבה זו הוא נבחר לפני כ-60 שנה כחבר במחלקת החקיקה שבמכון הרי פישל ואח"כ מבקר ראשי של אוצר הפוסקים.

באתר ישיבת מרכז הרב סופר עוד, כי הרב פעל למען הארכת כהונתם של הרבנים הראשיים, הרב שלמה גורן זצ"ל ויבלחט"א הרב עובדיה יוסף, ולא עלה על דעתו כי הוא עצמו יבחר לכהונה רמה זו. ניסיונו העשיר בעבודתו בישיבה ובבתי הדין עמדו לו בפעילותו העניפה בהרמת קרנה של הרבנות הראשית לישראל. במסגרת פעילותו כרב ראשי חיזק את מערכת הרבנות הראשית לישראל במספר תחומים: הרחבת הפיקוח על הכשרות, קידום מעמד הרבניים והדיינים, יצירת קשרים הדוקים עם גדולי הרבנים בגולה ומענה לשאלות מרובות שעלו על הפרק. כן יזם הקמת כוללים ברחבי הארץ, שאברכיהם נשלחו לפעילות תורנית וחינוכית בחוץ לארץ.

תגובות:

הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר:

מדובר באבדה קשה מאוד לעולם התורה. הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ל, היה תלמיד חכם עצום, כיהן כרב הראשי לישראל והיה מעמודי התווך של הרבנות הראשית לישראל. צניעותו המופלגת הייתה לשם דבר וכל ימיו ברח מן הכבוד. נודע במידותיו התרומיות, ובגדולתו בתורה. ביתו היה פשוט ופתוח לכל אדם. הרב שפירא זצ"ל היה מאיר פנים לכל יהודי קטן כגדול.

שימש כדיין, אב בית דין, וכחבר בבית הדין הרבני הגדול, ובפסקי הדין שלו נתגלתה גאונותו הגדולה וסברתו הישרה.

מצעירותו נתפרסם "כארון ספרים מהלך" שכן בהעדר ספרי קודש בעת ההיא - בבתי הכסת ובבתים פרטיים - נעזרו רבים בזיכרונו הנדיר וביכולתו לצטט בעל-פה ספרים רבים.

יותר מיובל שנים הקים עולה של תורה בישיבת "מרכז הרב" ולאחר פטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, החל לכהן כראש הישיבה וזכה להעמיד דורות רבים של תלמידים ובהם דיינים, רבני ערים, ראשי ישיבות ואנשי חינוך מובהקים.

איגוד ישיבות ההסדר אבל על פטירתו של הרב אברהם שפירא, לשעבר הרב הראשי לישראל. מנכ"ל האיגוד, איתן עוזרי: "הרב שפירא היה מנהיג ומורה דרך לאלפי ראשי ישיבות, רבנים ותלמידים של ישיבות ההסדר. רבים מראשי ישיבות ההסדר התחנכו לאור תורתו של הרב שפירא ופסיקותיו ההלכתיות בנושאי דת ומדינה הן אבן יסוד לתפיסת העולם הציונית דתית שבמרכזה המחוייבות להלכה ולשמירת תורה ומצוות יחד עם השירות בצה"ל והתרומה למדינה".

יו"ר המפד"ל, ח"כ זבולון אורלב פרסם הודעת אבל בעקבות הסתלקותו של הרב שפירא ואמר כי הלך לעולמו מנהיגה הרוחני של הציונות הדתית, תלמיד חכם וגאון, הפוסק החשוב ביותר בהלכות דת ומדינה.

"הרב שפירא היה תומך מוצהר של המפד"ל שהלכה לאורו ובדרכו תוך הדגשה יתרה של חשיבות עולם התורה, החינוך ואופייה היהודי של מדינת ישראל", אמר.

ח"כ אפי איתם (האיחוד הלאומי) הגיב בצער רב על פטירתו של הרב שפירא זצ"ל, "עם ישראל איבד היום מנהיג דגול ותלמיד חכם שהעמיד דור של אלפי ראשי ישיבות, רבנים, מחנכים ותלמידים ההולכים בדרכו ומשלבים באורח חייהם את המחוייבות לעולם התורה יחד עם תרומה לחברה ולמדינת ישראל".

עוד אמר ח"כ איתם "הרב שפירא היה תומך מרכזי בדור האחרון של ההתיישבות ביהודה, שומרון וחבל עזה ושימש כמנהיג
וכאב למאות אלפי מתיישבים. פטירתו היא אבידה גדולה לציונות הדתית ומורשתו תשמש כדרך חיים לכל תלמידיו ומוקיריו".

ח"כ אורי אריאל אמר כי הרב שפירא עיצב את דרכה של הציונות הדתית ב-25 השנים האחרונות והנהיג דרך נחושה של הנהגת ציבור לאור התורה.