הרב אליעזר, ראש ישיבת הר ברכה, אומר כי מצווה ואף חובה על כל אדם להשתתף בהלוויה של תלמיד חכם שמרביץ תורה לרבים. הרב מלמד נשאל האם לאור שמחת החג יש חובה להשתתף בלוית הרב שפירא זצ"ל.

"מצווה ואף חובה על כל אדם להשתתף בהלוויה של תלמיד חכם שמרביץ תורה לרבים אף מבטלים תורה כדי להשתתף בהלוויה של תלמיד חכם (שו"ע יו"ד שסא, א). ועל אחת כמה וכמה שכך היא החובה בהלוויה של גדול הדור, כמורנו ורבנו הרב אברהם שפירא זצ"ל שבמשך יובל שנים הרביץ תורה בישראל, ושימש כדיין בבית הדין העליון, ואח"כ ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל (תשמ"ג-תשנ"ג). ויש להדגיש כי מצווה זו אינה רשות אלא חובה (ש"ך יו"ד שסא, א). ואינה פחותה מחובת תלמוד תורה, מפני שכבוד תורה קודם למצוות תלמוד תורה".

 "ואפילו אם יודעים שיהיו בהלוויה יותר משש מאות אלף איש, עדיין חובה על כל אדם שיכול להשתתף בהלוויה (שו"ע שם).
ועל זה אמרו חכמים: " חכם שמת - הכל קרוביו הכל קורעין והכל חולצין והכל סופדין והכל מברין עליו אפלו ברחובה של עיר" (תוספתא מועד קטן ב, יז, גמ' מו"ק כה, א). אמנם עתה שההלוויה בחול המועד אין התלמידים קורעים את בגדם (עיין מ"ב תקמז, יב).
ולגבי הספד, אמנם ההלכה היא שאין מספידים בחול המועד (שו"ע או"ח תקמז, א), ויש אומרים שגם אין מספידים תלמידי חכמים (מ"א, באו"ה). אבל דעת רוב הפוסקים שמספידים תלמיד חכם בפניו (תשובה מאהבה בשם הנודע ביהודה, פמ"ג, דעת תורה). וכן נוהגים (גשר החיים ח"א יג, א). ועל אחת כמה וכמה בהלוויה של גדול הדור", דברי הרב אליעזר מלמד.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו