שביעות רצון נמוכה עד בינונית מהרמה המקצועית והשירות של הגופים המשמשים את התעשייה. כך עולה ממשאל שנערך בקרב חברי ועד הפועל של התאחדות התעשיינים, המונה כ-80 תעשיינים בכירים.יהודה (יודקה) שגב, מנכ"ל התאחדות התעשיינים שמסר על כך ציין כי את הציון הגרוע ביותר קיבל מינהל מקרקעי ישראל - 2.12 בסולם 1 - 5, (כאשר 1 = הגרוע ביותר ו-5 = הטוב ביותר). את הציון הטוב ביותר (יחסית) קיבלו הבנקים - 3.64.לשירות והמקצועיות של חברת החשמל נתנו התעשיינים הבכירים את הציון - 3.55, (מקום שני); הרשות לניירות ערך ומכון התקנים קיבלו את הציון - 3.25, (מקום שלישי); רשות המיסים קיבלה את הציון - 3.09, (מקום רביעי); הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי קיבלה את הציון - 3.19, (מקום חמישי); ולשכת המדען הראשי קיבלה את הציון - 3.04, (מקום שישי).עוד עולה מהמשאל כי לשירות ולמקצועיות של מרכז ההשקעות נתנו התעשיינים הבכירים את הציון - 2.95, (מקום שביעי); הרשות לעסקים קטנים קיבלה את הציון - 2.90, (מקום שמיני) והרשות להגבלים עסקיים קיבלה את הציון - 2.83, (מקום תשיעי).השירות והמקצועיות של הרשויות המקומיות קיבלו את הציון - 2.5, (מקום 10) ואת הציון הנמוך ביותר במשאל נתנו התעשיינים, כאמור, למנהל מקרקעי ישראל - 2.12.מנכ"ל התאחדות התעשיינים הדגיש, כי איכותם הנמוכה יחסית של השירותים הציבוריים כפי שעולה מהמשאל, מהווה גורם המפריע למיצוי פוטנציאל הצמיחה של המפעלים ומהווה חסם בהתפתחותם ובהתמודדותם מול המתחרים בחו"ל.