המדינה מתכוונת לפנות את התושבים היהודים שנכנסו לבית השלום המכונה 'בית החום' בחברון. שר הביטחון, אהוד ברק, אלוף פיקוד המרכז, גדי שמני, ומפקד משטרת מרחב חברון הודיעו הערב לבג"ץ כי בכוונת המדינה לסייע לתושבים פלשתינים בחברון לפנות "פלישה טרייה" של מתנחלים ל"בית החום" בעיר.

גלעד שירמן, עוזר ראשי לפרקליט המדינה, כתב כי "כשהחלו להצטבר ראיות של ממש התומכות בגרסה לפיה מדובר בפלישה טרייה, הודיעו המשיבים כי הערכה מחודשת בעניין תיעשה לאחר סיום החקירה ולאחר שתגובשנה כלל העובדות הצריכות לעניין.בהמשך לאמור לעיל, נבקש לעדכן כי לאחר שהושלמה חקירת המשטרה, ולאחר שהראיות הנוגעות לסוגיית הפלישה הטרייה הוצגו על-ידי המשטרה לפרקליטות הצבאית, למנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולגורמים נוספים במשרד המשפטים, הוחלט, על-דעת היועץ המשפטי לממשלה, כי על משטרת ישראל לסייע בפינוי הפלישה הטריה למבנה.בנסיבות אלה, בכוונת המשיבים לפעול לסייע לעותרים (הפלסטינים ע"ב) בפינוי הפלישה הטריה. לפולשים לנכס תימסר הודעה על כך שהם נדרשים לפנות את הנכס, וזאת בכפוף להחלטתו של בית המשפט הנכבד. משכך, המשיבים סבורים כי העתירה איננה אקטואלית עוד וכי דינה להימחק".

בחברון הגיבו להודעת הפרקליטות ומסרו כי היא נעדרת כל הנמקה. "לאחר חודשים של גרירת רגליים מצד הפרקליטות, מן הראוי היה לנמק ולהסביר מדוע ועל יסוד מה התקבלה החלטה חדשה. תמוה שהדבר לא נעשה. תחת זאת הוגש נייר ריק מכל תוכן, מלבד ההחלטה על פינוי הדיירים, החלטה שנראית שרירותית וחסרת בסיס".

בועד הישוב היהודי אומרים כי ידרשו נימוקים וראיות, "אך מן הראוי שגם בית המשפט לא יקבל החלטה שרירותית שכזו, יחזיר לפרקליטות את המסמך שכתבה, ויחייב אותה לנמק את עמדתה".