רעולי פנים באוניברסיטה העברית

סטודנטים יהודים הפגינו מול סטודנטים ערבים רעולי פנים נושאי דגל אש"ף. דווקא הם הוגדרו כמסיתים. האוניברסיטה העברית בודקת.


שמעון כהן , ט"ו בכסלו תשס"ח

האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית
ש. כהן. ערוץ 7
זה קרה לפני מספר ימים. עשרות סטודנטים נכחו במקום. ידיעות הועברו לאמצעי התקשורת ולסדרה לא מבוטלת של אישי ציבור, ובכל זאת לא זכה האירוע לסיקור ראוי: עשרות סטודנטים ערבים, בהם רבים רעולי פנים, אוחזים כרזות ודגלי אש"ף. כל זאת לא באוניברסיטת ביר זית או אוניברסיטת אנאג'אח, אלא באוניברסיטה העברית בירושלים.

במכתב ששיגר לראשי האוניברסיטה העברית ולראשי תאים באוניברסיטה סיפר עמית ברק מ'עמותת אחים לדרך – למען הציונות', הוא מגולל את השתלשלות האירועים:

"ביום רביעי ה-14/11/07 הפגינו במתחם האוניברסיטה עברית, הר הצופים בירושלים כמה עשרות סטודנטים פעילי ארגון "אבנא אל בלאד" – "בני הכפר" עטויי כאפיות, צעיפים עם דגלי אש"ף וסמלים אחרים בהם מצוירת מפת ארץ-ישראל כולה, מולם הפגינו כעשרים עד שלושים פעילי תנועת "אם תרצו" הציונית ומספר סטודנטים נוספים".

עם תחילת ההפגנה הראשונה בשעה 12:30 הגיעו כמה פעילי "אם תרצו" בודדים מצוידים בשלושה דגלי ישראל. עמית ברק כותב במכתב ששיגר לסגן מנהל מחלקת ביטחון כי נוכחתי לדעת שזיהית אותם, ניגשת אל אדי פריימן יו"ר "אם תרצו" בירושלים ובצורה בוטה וטון תקיף דרשת ממנו להראות לך את תעודת הזהות שלו, אדי דיבר בשקט ובנימוס וביקש ממך כמה פעמים, לסור עמו הצידה ולדבר איתך, אך אתה המשכת להתנהג בצורה מכוערת כאילו אדי ופעילי "אם תרצו" הנם מפירי סדר ואויבים, כצופה מן הצד כך בדיוק זה נראה וזאת הייתה הרגשתם של הפעילים שאותה הם גם ביטאו בפניך, כאילו הם, הנושאים את דגל ישראל נחשבים כאויבים בעיניך".

בשעה 14:00 החלה ההפגנה הגדולה והרועשת של פעילי "בני הכפר" מולם התייצבו שוב קומץ פעילי "אם תרצו". בין הקריאות שהושמעו על ידי פעילי "בני הכפר" ניתן היה לשמוע את הקריאות "ברוח ובדם נפדה את פלסטין". במכתבו לסגן מנהל מחלקת ביטחון תוהה ברק על שקריאות אלה "עברו בשקט ללא שום התערבות מצדך או מצד גורמים רשמיים אחרים של האוניברסיטה".

בתגובה לקריאות הקצובות בערבית הגיבו אנשי "אם תרצו" בשירת "התקווה" ובקריאות בגנות הפעילים הערבים הקיצוניים. לדבריהם, "ברגע הזה ניגשה אליהם הגב' יולי רזייב רכזת התאים הפוליטיים מטעם דיקן הסטודנטים וצעקה על אדי פריימן שהדבר גובל בהסתה ושזוהי אזהרה ראשונה, לאחר מכן שרו הפעילים "ברוח ובדם נציל את ישראל" על אותו משקל של פעילי "בני הכפר" ושוב נציגי האוניברסיטה סימנו לכיוון פעילי "אם תרצו" שיפסיקו את קריאות "ההסתה" ".

"לאור התנהגות זאת שלך ושל אנשי האוניברסיטה חשתי בושה גדולה, חשתי על בשרי שלהניף את דגל ישראל ולהגן על המדינה באוניברסיטה הנו דבר אסור שמשום מה הופך את העושה אותו לאויב ומסית כלשהו בעיני נושאי התפקידים באוניברסיטה", כותב ברק לסגן מנהל מחלקת ביטחון של האוניברסיטה.

מוסיף ברק וכותב: "אינני מצפה לכלום מראשי האוניברסיטה העברית (וגם מראשי אוניברסיטאות אחרות) לאור פרסומים ואירועים בעבר, התנהגותם ומגמתם זאת איננה מפליאה, הרי מרצים שהכריזו קבל עם ועדה שלא יקלו על סטודנטים אשר משרתים במילואים ממשיכים ללמד ודבר זה יש בו כדי להצביע על כל הגישה והמגמה, אך מפליא הדבר שאיש ביטחון כמוך אשר סביר להניח יודע מהו שירות צבאי ושירות מילואים, מתנהג בצורה בוטה ומבישה כלפי מניפי דגלי ישראל מחד גיסא ולא עושה דבר נגד אלה אשר באמת מסיתים בגלוי ללא בושה וקוראים "ברוח ובדם נפדה את פלסטין" וקריאות דומות נוספות מאידך גיסא".

"אני בטוח שבמלחמה או באירוע המצער והכואב הבא אשר בו ייהרג סטודנט בעת שירות המילואים שלו, תשקיע האוניברסיטה בזר יפה, או בהנצחה אחרת כלשהי, בצביעותה הרבה".

"אנו נמשיך לשרת במילואים, נמשיך להניף את דגלי ישראל בגאון, נגן על המדינה ועל דרכה של הציונות, נממש את חופש הביטוי שלנו, ללא התפרעויות ובדרכים מקובלות, כפי שנעשה ביום ה-14/11/07 ומכשולים קטנים שיציבו אנשים כמוך, כמו יולי רזייב מדיקן הסטודנטים, כמו האחראית עליה הגב' נגה צימרינג דיקן משנה ואחרים לא ימנעו זאת מאיתנו. לצערי על פי ניסיון העבר, על פי הלך הרוח הרווח באוניברסיטה ועל פי מה שהתרחש היום נמשיך להיחשב כמעין סוג של אויבים ומסיתים על ידי גורמים שונים באוניברסיטה, אך נוסיף, נגן על ערכי מדינת ישראל הציונית ונניף את דגל ישראל בגאון".

במכתב ששיגר למפכ"ל המשטרה, רב ניצב דודי כהן, מכתב שהעתק ממנו שוגר בין השאר גם לשר לביטחון פנים אבי דיכטר, מגולל ברק בקצרה את האירועים ומציין כי הקריאות "ברוח ובדם ניפדה את פלסטין" שנשמעו בקמפוס הירושלמי "פוגעות ברגשות סטודנטים רבים ואף מנוגדות לחוק".

הוא ציטט במכתבו את חוק העונשין התשל"ז 1973 סעיף 136
המרדה מהי? ולפיו "להמריד הוא אחד מאלה:
1- להביא לידי שינאה, בוז או אי נאמנות למדינה או לרשויות השלטון או המשפט שלה שהוקמו כדין.
2- להסית או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג בדרכים לא כשרות שינויו של דבר שיסודו בדין.
3- לעורר אי רצון או מורת רוח ביושבי הארץ.
4- לעורר מדנים ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין.

לנוכח אלה ביקש ברק מהמפכ"ל "להפעיל את סמכותך הנתונה לך על פי דין, לפתוח בחקירת המקרה, להעמיד לדין את המסיתים ולפעול למגור תופעה זאת ואף להורות לראשי האוניברסיטה לא לתת ידם למעשים אלו".

בתגובה לטענותיהם של אנשי 'אם תרצו' מגיבים באוניברסיטה בקצרה ואומרים כי "בימים אלו בוחנת דיקן הסטודנטים את התלונה בפרשה הנדונה ובהתאם לממצאי החקירה תנקוט באמצעים הדרושים".