לקראת חג החנוכה מפרסמת הרבנות הראשית לישראל אזהרה מיוחדת בה מפרטת רשימה של שמני זית רבים, שנתגלו בהם זיופים של הכשרים.באזהרה מפורטים דוגמאות של מוצרי שמן זית מזויפים המשווקים עם ציון כשרות מטעה. עוד נמסר מהרבנות הראשית כי יש גם בעיות בריאותיות בשמן זה, "לאור תלונות ההולכות ומתרבות בעניין זיוף כשרותם של שמני הזית נערכה ישיבה עם נציגי מועצת הזיתים ומשרד הבריאות על מנת ללבן בעייה זו ולמצוא דרכים לפתרון הבעיה. במהלך הישיבה נמצא שעל פי התקן הישראלי אסור בשום אופן לייצר ולשווק שמן זית ולציינו ככזה, אשר מעורב בו שמן אחר"."הוברר עוד כי תוספת המילה "מעורב" בסמיכות לציון שמן זית אף היא אסורה, במהלך הישיבה הובהר כי ישנה אוכלוסיה אלרגית לשמן סויה, כך שהצריכה של שמן מעורב מתוך חוסר ידיעה והטעייה מהווה נזק בריאותי ישיר".ברבנות הסבירו כי ציבור רחב מקפיד לעשות שימוש דווקא בשמן זית לצורת הדלקת נרות חנוכה ושבת ולכן ההטעיה בעניין זה חמורה על אחת כמה וכמה, "בהתאם לכך הוחלט לאסור הענקת תעודות כשרות ליצרנים העוברים על התקן אלא אם כן יפעלו על פי ההנחיות"."לרוב, ניתן לזהות את שמני הזית המזויפים על פי מחירם הנמוך הנע בין 10 ל-20 שקלים לליטר".