שק ואפר הוצע לרבים

תחת הכותרת "עצרת תשובה ותפילה להצלת עם ישראל" התקבצו עשרות יהודים בצהרי היום (צום עשרה בטבת) ברחבת הכותל המערבי לתפילת מנחה ואמירת סדר התפילה של "יום כיפור קטן". רחבת הכותל הייתה מלאה במתפללים, אך הקבוצה בלטה בזכות השקים בהם התעטפו משתתפי התפילה. מלבד השקים, המשתתפים גם שמו על ראשם אפר כדי לקיים את מאמר הפסוק "שק ואפר יוצע לרבים".בדף שחילקו מארגני העצרת הובאו דברי השולחן ערוך העוסקים בתענית (אורח חיים סי' תקע"ט): "כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים... ואחד מן העם נוטל האפר... וכל אחד נוטל בראשו. ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם... ואומר לפניהם דברי כיבושים... ומוסיף בעניינים אלו כפי כוחו עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה".מארגני האירוע מתייחסים בדף שחילקו גם לאירועים שבכותרות: "למה אנחנו מחכים?", הם שואלים, "האם אנחנו מחכים שהמשוגע האירני יוציא את זממו לפועל ח"ו? או שמא ממתינים אנחנו למלחמה אטומית רח"ל? זה הזמן לקבל על עצמנו בלי נדר בקבלה גמורה ואמיתית לעשות תשובה על כל העוונות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. לכוון את כל כוחנו, רצוננו ותשוקותינו ומאמצינו להתקרב לאבינו שבשמים ולהתרחק מכל המונע אותנו".