מכתב בדבר הטעיה לכאורה בפרסומות של חברת באג, נשלח על ידי ראש הקליניקה לזכויות הצרכן מהקריה האקדמית קריית אונו, אבינועם מגן, אל עו"ד קמחי, הממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת, ולעפר מורן, מנכ"ל באג מחשבים. במכתב נטען כי במודעת פרסום בשבת האחרונה, פרסמה רשת חנויות המחשבים "באג" מוצרים תוך ציון מחיריהם באופן מטעה, ומנוגד לכאורה לחוק."במודעה פורסם מחיר נמוך בספרות גדולות, ולצידו, בספרות קטנות, מחיר גבוה יותר שהוא המחיר האמיתי בקופה. למותר לציין כי אין אפשרות לרכוש את המוצר שלא בקופה, במחיר הנמוך והמודגש", כותב מגן. "מהמודעה עולה כי ההפרש ביו המחירים הוא למעשה סוג של זיכוי אשר יישלח לביתו של הקונה. כמובן שלא ניתן להשתמש בזיכוי באותה קנייה עצמה, וכך מוצא עצמו הצרכן מוטעה וקשור בזיכוי שלא בטוח שהוא בכלל רוצה בו". במכתב נטען כי "חוק הגנת הצרכן אומר דברים ברורים באשר להצגת מחירים ונראה כי מדובר כאן בעבירה על החוק"."המחיר שפורסם בספרות הגדולות והמודגשות איננו מחיר המוצר האמיתי אלא "תעלול שיווקי" בו קוזז מן המחיר האמיתי סכום כסף המהווה למעשה "זיכוי" לקנייה חוזרת אותו נותנת החברה לרוכשי המוצר, ככל הנראה כדי לזמנם בשנית לסניפי הרשת ולמכור להם מוצרים נוספים".כאמור על פניו נראה כי הדבר מנוגד לחוק.מכתב זה נשלח למנכ"ל החברה על מנת שייתן הסבר הולם לדבר וייתקן את דבריו. המכתב נשלח גם כתלונה לממונה על הגנת הצרכן על מנת שיפעיל את סמכותו, יבדוק את התלונות ויפעל נגד החברה לפי הקבוע בחוק.