האפוטרופוס הכללי, שלמה שחר, החליט היום (ב') כי 61.12% משווי המניות שבניהול חברת י.ק.ט. לנאמנות בע"מ שייכים לאנשים שנספו בשואה, ועל כן על החברה להעביר סכום של כ- 73 מליון ₪ לידי החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי שואה בע"מ.במשרד המשפטים מציינים כי מדובר במניות שנרכשו על ידי יהודים בתחילת המאה העשרים, ואין כל מידע לגבי זהות הבעלים שלהן.לפני 'קביעתו זו אפשר האפוטרופוס הכללי למשרד האוצר למסור את עמדתו בסוגיה.בעקבות פניית החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ, אליה צורפה חוות דעת משפטית, החליט האפוטרופוס הכללי כי קיימת תשתית ראייתית מספקת לקביעה כי חלק מאותם בעלי מניות נספו בשואה. עד כה העביר האפוטרופוס הכללי לחברה למעלה מ-70 מליון ₪, כספים של נספי שואה שנוהלו במשך השנים על ידו, יחד עם מאות נכסי נדל"ן השייכים לאנשים שנספו בשואה.לפני מספר חודשים הורה האפוטרופוס הכללי להעביר אל החברה סכום נוסף של כ- 230 מליון ₪- שווי מניות "על שם" שהיו בניהול חברת י.ק.ט. זאת, לאחר שבוצעה בדיקה מקצועית מטעמו (על ידי פרופ' יוסי כץ מן המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן), בה נקבע כי 61.12% מן המניות "על שם" היו בבעלות נספי שואה.מעט רקע על חברת י.ק.ט:בשנת 1899 הקים ד"ר בנימין זאב הרצל חברה אנגלית בשם Jewish Colonial Trust מתוך מטרה שיהודים ברחבי העולם יהיו בעלי מניות בה, ואשר תשמש כבנק ציוני אשר יסייע בפיתוחה של ארץ ישראל, לצורך כינונו של בית לאומי לעם ישראל. ואכן, יהודים רבים מכל רחבי העולם רכשו מניות בחברה האנגלית.לאחר הקמת מדינת ישראל, נוסדה בשנת 1953 חברת 'אוצר התיישבות היהודים בע"מ', שהיא, למעשה גלגולה המלא של אותה חברה אנגלית. במסגרת העברת פעילותה ונכסיה של החברה האנגלית אל חברת אוצר התיישבות היהודים בע"מ הוקמה בסוף שנות החמישים חברת 'יקט' לנאמנות בע"מ ואשר אליה הועברו מניות שנרכשו על ידי אנשים אשר לא פנו לפדות את מניותיהם.יצוין כי חברת אוצר ההתיישבות היהודית מוגדרת בחוק כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה. הנכס העיקרי שמצוי כיום בידיה הינו אחזקה בשיעור הקרוב ל- 5% במניות בנק לאומי, וחברת יקט החזיקה בכ- 40% מהון המניות הרגיל של החברה.בשנת 1990, לאחר שנודע לאפוטרופוס הכללי על קיומה של חברת יקט לנאמנות דרש האפוטרופוס הכללי כי החברה תעבור לניהולו (בשל כך שמתנהלים בה כספים של "נעדרים") ובסופו של דבר הוסכם כי החברה תמשיך לנהל את ההשקעות של בעלי המניות הנעדרים בפיקוח האפוטרופוס הכללי.
מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו