כנס רבנים שנתי נערך בכפר השיקומי עלה נגב - נחלת ערן המאכלס בתוכו כיום כמאה חוסים ומפעיל פרויקטים שיקומיים והתפתחותיים באזור כולו. בראש הכנס עמדו הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר, הרב הראשי לישראל, רבי יששכר מאיר, ראש ישיבת הנגב, רבי עמרם אוחיון רבה של אופקים, רבי יורם כהן מו"צ בנתיבות, רבי יהודה אבועזיז ראש כולל "אוהלי שם", רבי חיים בוקובזה ראש בית הוראה "מצמיח ישועות" ורב אזורי של מרחבים והשר יצחק כהן.הרבנים והדיינים מכל אזורי הנגב התקבלו ע"י הרב יהודה מרמורשטיין – מנכ"ל רשת מעונות עלה בישראל שהציג בפניהם את אגפי המגורים של הילדים, בית החולים החדש שנפתח בכפר לצורך טיפול בילדים במצב רפואי קשה מאוד, את מבנה הפרה רפואי וביה"ס לחינוך מיוחד. תוך הסברים על הנעשה בכפר בשמירת ההלכה על כל דקדוקיה תוך התייעצות עם פוסקי הלכה.הכנס נפתח בדבריו של מנכ"ל עלה הרב יהודה מרמורשטיין אשר פנה בקריאה נרגשת למשתתפים לבוא ולעמוד מקרוב על כל הנעשה בכפר מידי יום ביומו ועל גודל האחריות המוטלת על העובדים ועל ההנהלה, כמו כן הדגיש את הצורך הרב בידיים עובדות ברמות השונות. "הכפר מנוהל על פי ההלכה אך בלא ידיים של עובדים חרדיים יהיה קשה לשמור על כל קוצו של יוד, רבני ישראל צריכים לקרוא לתושבים הדתיים בנגב לבוא ולעבוד בתחומים השונים".הרב עמרם אוחיון רבה הראשי של אופקים הדגיש בדבריו את מסירות הנפש של העובדים בילדים החוסים ועד כמה שמקום זה מעניק חיים מחדש למשפחותיהם של החוסים.הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר סיפר בהתרגשות על השתתפותו בהנחת אבן הפינה של המקום מיד עם כניסתו לכהן כראשון לציון איך בתוך פרק זמן קצר נבנה המקום המשרת במסירות נפש נשמות קדושות ובני משפחתם, הרב הדגיש שהוא שמח מאוד להיות שותף לפרויקט חשוב זה ולסייע בכל פניה שתגיע אליו.רבי יששכר מאיר, ראש ישיבת הנגב הביא את דברי מרן החזון איש על ילדים אלו שנשמתם גבוהה מאוד, והגוף לא יכול לסבלה, ומחמת כן זה בא לידי ביטוי בעיוותים בגוף ובמוח. הרב הדגיש שהוא שמח מאוד על המסגרת של החוסים, אשר מושתת ע"פ פסקי ההלכה של גדולי ישראל והלוואי שיפתח מקום דומה גם לילדים אוטיסטים.הרבנים קיימו דיון על הבעיות ההלכתיות של הכפר והצורך לעודד עובדים מהקהילות החרדיות והדתיות לעבוד בכפר. לצורך כך אף הוקמה ועדת רבנים אשר תחפש את הדרכים לסייע לכפר בעניינים אלו.