נשיאת בית המשפט המחוזי, השופטת מוסיה ארד, פסקה קנס בגובה 13.5 אלף ש"ח כנגד משרד החינוך על שנהג בניגוד לחוק חופש המידע והסתיר פרסום של מחקר, בעלות מיליון ש"ח, על תוצאות מבחני הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות א-ב. השופטת כתבה כי אנשי משרד החינוך שיקרו את בית המשפט כשטענו שאין ברשותם את תוצאות המבחנים. המחקר, שמטרתו הייתה למצוא את שיטת הלימוד במתמטיקה הטובה ביותר, בחן את 6 השיטות ללימוד מתמטיקה הנלמדות בבתי הספר היסודים במדינה. המחקר כלל תצפיות על אופן לימוד החומר ובסוף המחקר בוצעו מבחני הישגים של תלמידי כיתות א-ב שהשתתפו במחקר. אלא שמשרד החינוך הסתיר מהציבור את תוצאות מבחני ההישגים שמהם התברר כי שיטת "משתלם בטבעיים" שפותח על ידי שתי מורות חרדיות מבני ברק, היא הטובה ביותר. אנשי "משתלם בטבעיים" שידעו על כך, דרשו ממשרד החינוך לחשוף התוצאות.

הטענה היתה כי משרד החינוך מנסה להסתיר את העובדה ששיטת מט"ח, שמפתחיה נמצאים בקשרי עבודה הדוקים עם משרד החינוך, הגיעה למקומות האחרונים.

העניין הובא לבית המשפט על ידי אנשי "משתלם בטבעיים" ובתגובה השיב משרד החינוך אין ברשותו התוצאות. במקביל העניין הגיע עד לוועדת החינוך של הכנסת. לקראת הדיון בכנסת שקיים יו"ר הוועדה, מיכאל מלכיאור (עבודה), בהשתתפות ראשי משרד החינוך, הוא דרש שיובאו בפניו ציוני המבחנים אולם ראשי המשרד טענו בתחילה כי אין ברשותם הציונים אולם בהמשך הישיבה הם נאלצו להודות כי הציונים ברשותם אך טענו כי הם אינם מוצאים את המחקר. חבר הכנסת מלכיאור זעם. בהודעה שהוציא לתקשורת כתב כי משרד החינוך מסתיר את הציונים מעיני הציבור יותר מכפי שמדינת ישראל מסתירה את סודות האטום. מלכיאור מתח ביקורת קשה על המדען הראשי פרופ' סידני שטראוס שמסתיר מחברי וועדת החינוך של הכנסת את הציונים וחייב אותו לפרסם התוצאות.

לפני כחודש נאלץ המדען הראשי לחשוף התוצאות. אלא שמשרד החינוך נמנע מלהביא המידע לידיעת הציבור. המשרד נמנע מלהוציא הודעת דובר או חוזר מנכ"ל בעניין. התוצאות פורסמו במקום נידח באתר משרד החינוך כך שגם כיום המורים וההורים אינם יודעים דבר על הציונים.

כאמור, השבוע הודיעה נשיאת בית המשפט המחוזי, מוסיה ארד, כי למרות שהתוצאות פורסמו, היא קונסת את משרד החינוך ב-13.5 אלף ש"ח על הסתרת מידע לאורך זמן. השופטת קבעה כי פרסום הציונים בעיתוי זה נבעו רק כתוצאה מהלחץ שהופעל על משרד החינוך וכי המשרד נהג בניגוד לחוק חופש המידע כשהעלים מהציבור את תוצאות מבחני ההישגים שאמורים היו לסייע למורים ולהורים לדעת מה שיטת לימוד המתמטיקה הטובה ביותר לילדיהם.