הצעת חוק של חבר הכנסת דוד אזולאי, להקטנת הרוב הדרוש להרחבה לשם בניית ממ"ד ל- 60%, עברה בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. הצעה זו באה להקל במעט על אותם אנשים שסבלו במלחמת לבנון כתוצאה מכך שלא היה בביתם ממ"ד.

הממשלה הציעה בועדת הפנים כי יידרש רוב של שני שלישים מהדיירים, אלא שחברי הועדה התנגדו לכך, במהלך שהוביל יוזם החוק ח"כ דוד אזולאי, חבר ותיק בוועדה דרש מלכתחילה להוריד את הרוב הדרוש לחמישים אחוזים, ובפשרה שהושגה הוסכם עם הממשלה כי החוק יאפשר בניית ממ"דים ברוב של שישים אחוזים בלבד.לפיכך, הצעת החוק הנוכחית קובעת כי הסכמה של 60% מדיירי הבניין לבניית ממ"ד, תאפשר את אישורו.

לדברי ח"כ אזולאי, אחרי אישור החוק, "הממ"ד אינו לוקסוס או תוספת בניה רגילה – כיון שתכליתו הינה בטיחותית וביטחונית".

להצעה הצטרפו גם חברי הכנסת מש"ס יצחק וקנין, אברהם מיכאלי, אמנון כהן, הרב חיים אמסלם ונסים זאב, וח"כ שלי יחימוביץ.

יצויין, כי קיימת הצעה נוספת של ח"כ יעקב כהן מיהדות התורה, לפיה יוצב מסלול ירוק לבניית ממ"ד, אלא שהתברר כי הצעתו של ח"כ יעקב כהן שבאה לשחרר חסמים לבניית ממ"ד תוך 60 יום אינה מספקת, היות ובנית ממ"ד בבית משותף מחייבת הסכמה של 75% מהדיירים. וכאמור, מעתה, 60 אחוזים יספקו את האישור המיוחל.