כשלושה חודשים לאחר שנחשפה ההפרדה העדתית בבית הספר 'בית יעקב' בעיר עמנואל ולמרות הבטחות משרד החינוך לטפל בפרשה נותר המצב בעינו. כך טוענים נציגי ההורים במכתב ששוגר למשרד החינוך.



כזכור, לפני כשלושה חודשים נחשפה ההפרדה שבוצעה בבית הספר שבעיר בין בנות למשפחות ממוצא מזרחי לבנות ממוצא אשכנזי. בדיווחים נטען אז כי על הבנות נאסר לשוחח ולשחק אלה עם אלה, ובין הכיתות אף הוצבה גדר גבס. זאת כדי לייצר הפרדה מלאה בין הבנות. בבית הספר טענו כי מקור ההפרדה הוא הבדל רוחני בין הבנות המזרחיות לבנות האחרות ואין להפרדה כל מניע גזעני ועדתי. ואולם במשרד החינוך הגיבו אז בחומרה, וקבעו כי "המשרד מוקיע ומגנה כל פעולה גזענית. לנוכח חומרת המקרה יבואו נציגי המשרד לבית הספר לבדוק אם אכן יש הפרדה ולאחר הביקור יוסקו המסקנות".



למרות פרק הזמן הארוך שחל מאז נחשפה הפרשה ולמרות הבטחות משרד החינוך לבחון את המתרחש בבית הספר, הרי שכעת טוענים עורכי הדין ד"ר אביעד הכהן וישעיהו אברהם, באי כוח עמותת 'נוער כהלכה' כי עד כה לא חל שינוי במציאות המפלה בבית הספר.



במכתבם שיועד לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, ולמנכ"לית משרדה שלומית עמיחי, כותבים השניים כי "ממידע שהגיע למרשינו, הן באמצעות תושבים המתגוררים בעמנואל, הן מידיעות וכתבות שפורסמו בהרחבה באמצעי התקשורת עולה כי בבית הספר "בית יעקב" ביישוב עמנואל, המשתייך לרשת 'בית יעקב' ומנוהל ע"י גב' רבקה שטרן, ממשיכה להתקיים מראשית השנה אפליה בוטה ומבישה על רקע עדתי.



במכתב לשרה ומנכ"לית מזכירים עורכי הדין הכהן ואברהם בתמצית את עיקרי הפרשה: "תלמידות שלמדו יחדיו במשך השנים האחרונות – חלקן למדו בצוותא חמש ושש שנים באותה כיתה - הופרדו לשני חלקים, כאשר בקומה התחתונה של מבנה בית הספר מרוכזות תלמידות "ספרדיות", יוצאות עדות המזרח, ואילו בקומה העליונה רוכזו תלמידות למשפחות אשכנזיות (שאליהן צורפו, משיקולים שונים ומשונים, כמה תלמידות "ספרדיות" ספורות). בין שני חלקי בית הספר הוקם קיר גבס, ויריעות של בד יוטה נמתחו בחצר בית הספר למען לא תוכלנה בנות החלק האחד, להביט בבנות שנמצאות מעברה השני של המחיצה".



לדבריהם "ככל שידוע לנו, למרות שהדבר הובא לשימת לבם של אנשי משרד החינוך, למעט פעולות מזעריות, טרם נעשתה כל פעולה ממשית בתחומי בית הספר להשבת המצב לקדמותו, כפי שהיה במשך עשרות שנות קיומו של בית הספר עובר לשנת הלימודים הנוכחית, וביטויי האפליה הקשה, המבישה והמשפילה, בעינם עומדים".



מוסיפים הכהן ואברהם וכותבים: "אם לא די בכך, מנתונים שהגיעו לידי מרשינו עולה כי בדיווחים שמוגשים למשרד החינוך בדבר מצבת התלמידים, מופיעים שני חלקי בית הספר כ"ישות" אחת, ככל הנראה למען לא תישלל מבית הספר ההקצבה הכספית שמגיעה לו רק בהתקיים תנאי מינימום של מספר תלמידים בכתה. אם אמנם פני הדברים כך, הדבר מעלה חשש לקיומן של עבירות פליליות הנעשות באמצעות מצג שווא כדי לקבל דבר בתמורה. מיותר להכביר מלים על משמעות הדברים".



לנוכח העובדה ש"האפליה המבישה בעינה עומדת" תובעים עורכי הדין תשובות ממשרד החינוך על סדרת שאלות: "ממתי דבר הפרדת שני "חלקי" בית הספר ידוע למשרד החינוך? האם הפיקוח על מערכת החינוך החרדי היה ער להפרדה האמורה בראשית שנת הלימודים, והאם היא נעשתה על דעתו ומאלו סיבות? מי החליט על הפרדה זו ומאלו סיבות? כיצד נעשתה חלוקת התלמידות בין שני "חלקי" בית הספר ועל פי אלו קריטריונים? היכן פורסמו קריטריונים אלה, והאם ניתנה לתלמידות או להוריהן אפשרות סבירה, במועד מוקדם לפני תחילת שנת הלימודים, לערער על שיבוץ בנותיהן? באלו פעולות מעשיות נקט משרד החינוך מאז נודעה הפרשה ברבים לטיפול באפליה-לכאורה בוטה זו? האם הפעלת בית הספר באופן שפורט לעיל, עולה בקנה אחד עם תנאי הרישיון שניתן לבית הספר, והוראות הדין החלות על מוסד זה? אם לא - אלו פעולות מעשיות בכוונת המשרד לנקוט לנוכח הפרת תנאי הרישיון, ומה לוח הזמנים לפעולות אלו?".



בתגובה לכל אלה נמסר ממשרד החינוך כי "המכתב התקבל בלשכת מנכ"לית המשרד והועבר לטיפול הגורמים המקצועיים במשרד".



המשמעות היא כי ככל הנראה ההורים, כמו גם הבנות המופלות שתיארו את תחושתן הקשה לנוכח הפרדתן מחברותיהן, יצטרכו להמשיך ולחכות שבמשרד החינוך תסתיים הבדיקה והגורמים המקצועיים במשרד ימצאו את האופן הנאות לטפל בפרשה.