בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה החליטו לקרב את הסטודנטים כבר בתחילת דרכם האקדמית לעמותות וארגונים חברתיים. מטרת המיזם היא יצירת קשר בלתי אמצעי בין אנשי האקדמיה הצעירים, שבחרו בתחום המעורבות החברתית כבדרך חיים, לבין הציבור הרחב במדינת ישראל, על שלל מצוקותיו האישיות, החברתיות והכלכליות.

באמצעות המפגשים המארגנים מקווים להפוך את הסטודנטים הצעירים לסוכני שינוי בחברה הישראלית. "היום עסקנו בנושא של טיפול המדינה בבעיית העוני. הסטודנטים ראו בפועל איך זה להיות חסר אמצעים במדינת ישראל", מסביר ד"ר עודד סושרד מיוזמי הפרוייקט.

הדרך שנבחרה לבצע את החיבור של העובדים הסוציאליים של מחר לבין מקבלי ההחלטות היא ארגון של משפט ציבורי מבוים בהקשר לבעיות חברתיות המעסיקות את החברה הישראלית. בכל משפט היו תובעים, נתבעים, שופטים ועדים, לרבות עדים מומחים, שהוזמנו מבין בעלי הנגיעה לנושא המטופל. הסטודנטים שימשו כחבר מושבעים ומסרו את הכרעתם עם תום כל משפט.

באחת הקבוצות עסקו סטודנטים ומומחים בנושא של טיפול בילדים בסיכון ודנו בשאלה מהי הדרך הטובה לטפל בסוגיה זו. "המסקנות היו חלוקות", אומרת יעל שפירא, עובדת סוציאלית מחיפה אשר התנדבה לרכז את הדיון בנושא, " הרוב סברו שאת הילדים הללו יש להשאיר במסגרת הקהילתית תוך הגברת הטיפול הצמוד להורים, אבל היו גם כאלה שטענו כי עדיף להפריד את הילד, על מנת לטפל בו במסגרות חוץ-ביתיות".