ביומן הצהרים של ערוץ 7 שוחח יובל פורת, מנהל 'ספין – מעצבי דעת קהל' על סוגית מכתבי המ"פים אלה הדורשים את התפטרותו של ראש הממשלה ואלה מנגד שדורשים למנוע קיום דיון שכזה ממעמד של בעלי דרגות צבאיות.לדבריו של פורת המציאות כעת, כפי שהיא מתבררת גם לראש הממשלה היא כי לפניו מאבק של הישרדות ולא על פופולאריות, ואכן כך הוא נוהג. "המטרה של אולמרט היא לשמור את מפלגת העבודה בממשלה. לשם כך הוא מייצר דה-לגיטימציה לכל מתנגדי המשך כהונתו. הוא מתאר אותם ככתומים וקובע שיש להם אינטרסים פוליטיים וכיוצא באלה. במקביל הוא מציג תדמית של מי שמייצר עשייה מדינית שלמענה כדאי להשאיר אותו על כסאו".פורת סבור שיו"ר 'העבודה', שר הביטחון אהוד ברק, אינו מעוניין בבחירות מוקדמות. זאת כיוון שסקרים מוכיחים לו שלא הוא יהיה מי שיזכה בראשות הממשלה. לשם כך, לדבריו, מנסה ברק למצוא עילה כלשהי כדי להשתמט מהבטחתו לפרוש מהממשלה לאחר פרסום דו"ח וינוגרד, "ואהוד אולמרט מנסה למצוא לו את הסיבה שעליה יוכל להיתלות".באשר לסוגיית מכתבי הקצינים סבור פורת שמכתב התגובה של המ"פים השוללים מעורבות קצינים בדיון הפוליטי מנהיגותי בישראל היה אפקטיבי. זאת כיוון שבעצם פרסומו היה כדי להעלות את הסוגיה לדיון ציבורי ובכך התערערה הלגיטימיות של החותמים על מכתב המ"פים הראשון.בדבריו לא שולל פורת את הטענות לפיהן מאחורי מאבק הקצינים ומחאת המילואמניקים עומדים גורמים פוליטיים בעלי אינטרס בהדחת אולמרט מכסאו, אולם עם זאת לא אינטרסים אלה יהיו הגורם המשמעותי במהלכים הבאים אלא האוטנטיות של המחאה הציבורית נגד כהונת אולמרט. כיוון שכך לטעמו לא ניתן להגדיר את מחאת הקצינים והמילואימניקים כמניפולציה חסרת בסיס.