שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, גילתה היום במסגרת כנס באר שבע לשלום הילד, אשר נערך באוניברסיטת בן-גוריון, כי קיימת כוונה לבחון מחדש אפשרות של פתיחה של בתי ספר מקצועיים, אם כי במתכונת שונה מבעבר. כיום מערכת החינוך במתכונתה הנוכחית מנציחה את שיעורי הנשירה הגבוהים של תלמידים מבתי הספר.

לדברי השרה תמיר, בפתיחת בתי הספר המקצועיים, יהיה ניסיון אמיתי ללמוד מטראומות העבר, על ידי ייעוד בתי הספר לא רק לפריפריות, אלא לכלל התלמידים שאינם מתאימים למסלול בגרות. בכך, טוענת תמיר,תיווצר הזדמנות אמיתית לצמצם את שיעור התלמידים הנושרים מהלימודים.בהתייחסה לחוק נהרי, הדגישה פרופ' תמיר את חשיבות הקנסות אשר יוטלו על בתי הספר הממיינים או מנשירים תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים שלהם. שרת החינוך הצהירה כי משרד החינוך ייפתח מודל אשר יבחן את הסוגיה.

שרת החינוך טענה גם כי הדחף לפרסם את ציוני המיצב גורם לראשי הערים ללחוץ על מנהלי בתי ספר להנשיר תלמידים על מנת שיהיו בבתי ספר ברשויות שלהם ציונים יותר גבוהים. היא מתנגדת לפרסום, מפני שפרסומם יביא להנשרה מכוונת של תלמידים.מנכ"ל המועצה לשלום הילד, ד"ר יצחק קדמן, אמר בתגובה כי אסור בשום פנים ואופן לחזור לימים שבהם הפריפריה הייתה מזוהה עם חינוך מקצועי.

"עדות מסוימות היו מזוהות עם חינוך מקצועי וכל האחרים עם חינוך עיוני. מי שרוצה להחזיר את החינוך המקצועי כאופציה צריך להבטיח לפני כן, שההכוונה לחינוך המקצועי תהיה לא על בסיס עדתי, לא גיאוגרפי ולא פועל יוצא של רמת ההכנסה של ההורים. אם אין דרך להבטיח זאת, מוטב להמשיך במצב הקיים ומלבד לא לחזור לימים של הסטיגמה על אוכלוסיות שלמות בישראל שכל מה שמתאים להם זה רק חינוך מקצועי" הדגיש ד"ר קדמן.