ועדת תבדוק דליפת מידע מרשות להלבנת הון

מנכ"ל משרד המשפטים הודיע היום בדיון בועדת חוקה, כי החליט למנות צוות בדיקה לבחינת אירוע בו נשלח מייל ובו קובץ ל-FIU במדינה זרה.

אליה שילה , י"ג באדר תשס"ח

מנכ"ל משרד המשפטים, משה שילה, הודיע היום בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כי החליט למנות, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, צוות בדיקה לבחינת האירוע שבו נשלח דואר אלקטרוני מהרשות לאיסור הלבנת הון ל- FIU של מדינה זרה.

בראש צוות הבדיקה יעמוד רונן ברונר, מנהל אגף מערכות מידע במשרד המשפטים. כמו כן מונו לצוות מר משה רז, בודק חיצוני העוסק באבטחת מידע, נציג משטרת ישראל ונציג שרות הביטחון הכללי.

מנכ"ל משרד המשפטים אמר בוועדה, כי צוות הבדיקה יבדוק את מהות החומר שנשלח על היבטיו השונים, השלכותיו ומשמעותו בהיבט של אבטחת מידע, לרבות הפקת לקחים וקביעת נהלים, ככל הנדרש, בכדי למנוע הישנותה של תקלה מעין זו או מסוג זה ובכלל, בתחום אבטחת מידע. הצוות אמור להגיש את מסקנותיו והמלצותיו בתוך חודש.

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, יהודה שפר, הגיש לוועדה מסמך בו פירט את השתלשלות האירועים.

במסמך מבהיר שפר, כי התקלה המדוברת נתגלתה על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון בעצמה במסגרת בקרות פנימיות הנערכות בה, ועם היוודע דבר התקלה ננקטו כל הצעדים הדרושים לרבות הודעה לגורמים הרלוונטיים ובכלל זה גורמי הביטחון.

עוד טוען שפר, כי הרשות משוכנעת כי לא היה כל זדון בהעברת המידע וכי מדובר בתקלת אנוש. הסברים מפורטים כיצד ארעה התקלה נמסרו לחברי הועדה במהלך הדיון.

ראש הרשות טוען, כי מי שמדליפים מתוך הרשות כי היה כאן , כביכול, מעשה זדון, עושים זאת ממניעים זרים ובלא כל ביסוס עובדתי .

שפר מסביר, כי בקובץ שהועבר בטעות נכלל מידע שהגיע לרשות מאת רשות החברות הממשלתיות ואשר הוגדר סודי מסחרי.

כל הפרטים הרלוונטיים לגבי הישויות השונות והקשרים ביניהם שבמידע זה נכללו כבר בדיווחים לציבור שניתנו על ידי החברות ציבוריות המעורבות בהפרטת בז"ן. בנסיבות אלה, לא היה מקום להידרש לשאלה האם היה מקום להודיע למי שעשוי להיפגע, כביכול, מהעברת המידע.