רוב ההורים נוטים להאמין שהם פועלים בהגינות שווה ללא אפליה בין ילדיהם בנושא עזרה פיננסית ברכישת דירה, אולם הנסיבות כפי שנבדקו במחקר בריטי מוכיחות שהנחה זו לא תמיד משקפת את העובדות במציאות.מחקר של בנק בריטי למשכנתאות קובע כי ההענות של הורים לסייע לילדיהם ברכישת דירה גדולה יותר אצל הילד הבכור והסיוע יורד מילד לילד ככל שיש במשפחה הרבה ילדים – ממצאי המחקר של הבנק הבריטי קובעים שכ-17% מהילד הראשון במשפחה נהנים מעזרת ההורים בעת רכישת דירה, כ-12% הילד השני וכ-9% הילד השלישי.בעקבות מחקר שוק זה נמסר מחברת "בדק בית" כי מחקר דומה בקרב כ-200 רוכשי דירות שציינו שההורים מסייעים פיננסית ברכישת דירה, תוצאות המחקר קבעו שהאמא היהודייה טובה יותר ומסייעת יותר לילד ברכישת דירה וחלק מהחסכונות של ההורים עוברים לסיוע לילדים לרכישת דירה, כ-27% ציינו שהם עוזרים לילד הראשון ברכישת דירה, כ-18% מסייעים לילד השני ברכישת דירה וכ-12% לילד השלישי כאשר לכל יחד נוסף מעבר לילד השלישי הסיוע נע בין 10%-12% משווי הדירה.