כחלק מהסיוע והתמיכה שמעניק שר הביטחון ומשרד הביטחון למשפחות שכולות, ייזמו לאחרונה שר הביטחון, אהוד ברק ומנכ"ל משרד הביטחון, פינחס בוכריס, הצעה המסדירה מניעת פיטורי הורים שכולים ואלמנות בשירות הציבורי."החוב שלנו למי שאיבדו את היקר מכל הוא חוב שאי אפשר לפדותו. כחברה מתוקנת עלינו לסייע ולהקל ככל שניתן על קיום שגרת חיים סבירה והוגנת. זהו הצעד הראשון לקידום יוזמות נוספות ברוח זו", אמר שר הביטחון.בפנייה שנעשתה לנציבות שירות המדינה ביקש שר הביטחון כי תבנה נורמת עבודה מפוקחת ומבוקרת שתמנע את פיטוריהם של ההורים השכולים והאלמנות במגזר הציבורי. הטענה כי החוק היום אינו מגן על האוכלוסייה הרגישה למניעת פיטוריה והמערכת הציבורית אינה מתחשבת במצבם.ההצעה כוללת שינוי הוראות התקשיר אשר ייקבעו כי בתקופת השנה הראשונה של השכול לא יהיה ניתן לפטר הורים שכולים ואלמנות. לאחר השנה הראשונה תתבצע בחינה של עובד סוציאלי בשיתוף אגף משפחות במשרד הביטחון.במקרים של צמצום כוח אדם במגזר הציבורי תהא העדפה לשמירה על משרות הורים שכולים ואלמנות. שר הביטחון הנחה את מנכ"ל משרד הביטחון לפנות גם לשלטון המקומי, על מנת לגבש מדיניות דומה במגזר זה.התקווה כי היוזמה לשינוי במגזר הציבורי תהווה "העדפה מתקנת" וכסמן ימני גם במגזר הפרטי. שר הביטחון ימשיך לפעול ולקדם יוזמות במגוון אפיקים על מנת לסייע ולהקל על המשפחות השכולות, ששילמו את המחיר היקר מכל.