המשרד לביטחון פנים מסר לועדת הפנים דיווח על אכיפת מסיעי שוהים בלתי חוקיים (שב"חים). זאת, במסגרת אישור הוראת השעה בדבר איסור סיוע לחוק שהייה שלא כדין.

מתוך הדו"ח: במהלך שנת 2007 נפתחו 3,630 תיקי חקירה נגד מסיעים של שב"חים. 1,002 תיקי חקירה מתוך סך התיקים נפתחו על ידי מג"ב, 832 תיקי חקירה נפתחו על ידי מחוז מרכז של המשטרה, 641 תיקים נפתחו על ידי מחוז ירושלים ו-380 תיקים על ידי המחוז הדרומי. מתוך סך התיקים שנפתחו, 1,628 תיקים נסגרו על ידי המשטרה.

נציג השב"כ מסר במהלך הועדה כי נתפסו חלק ממסיעי המחבלים אשר ביצעו את הפיגוע בדימונה.על פי נוסח הוראת השעה, ישנו הבדל בין מסיע שב"ח בתוך שטח ישראל לבין מסיע שב"ח בשטח קו התפר. בשטחי קו התפר מי שמואשם בהסעת שב"ח נדרש להוכיח כי ווידא שהנוסע הוא שוהה חוקי ובתוך שטחי ישראל חובת ההוכחה על ידיעה כי מדובר בשוהה בלתי חוקי מוטלת על התביעה.

בהוראת השעה מוענקת סמכות מנהלית לשוטר להשבית רכב של מי שחשוד בהסעת שב"ח למשך 30 יום. רפ"ק דוידזון הודה כי "השבתת הרכבים במסגרת החוק איננה לצרכי ראיות או חקירה". יו"ר ועדת הפנים, ח"כ אופיר פינס, הציע לצמצם את הסמכות המנהלית להשבתת רכב בשטחי ישראל ל-48 שעות במקום 30 יום.יו"ר איגוד נהגי המוניות, יהודה בר-אור אמר כי "שוטרים משביתים מוניות שנוסעות מיפו לחולון, ומפתח תקוה לאור יהודה ונהגי מוניות מפסידים ימי עבודה ופרנסה רק על סמך חשד. אנחנו לא שוטרים ולא רוצים להיות שוטרים. אנחנו נדרשים לבקש ממי שאנחנו מסיעים להזדהות והמשטרה כלל לא העבירה לנו הוראות לזיהוי תעודות שהייה של נוסעים שנראים חשודים בעינינו". בתשובה לטענות נהגי המוניות ענה רפ"ק דוידזון כי "אין בידינו דוגמאות של אישורי שהייה שאנחנו יכולים להגיש לנהגי המוניות".