עמותת אומ"ץ הגישה הבוקר עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, נגד הוועדה למינוי דיינים ונגד הרב הראשי לישראל יונה מצגר.

בעתירה מבקשת אומ"ץ כי בג"צ יורה לוועדה, בראשה עומד שר המשפטים, להתייצב ולנמק מדוע לא תבוטל החלטתה מיום 18.2.08, שלא לסיים את כהונתו של הרב מצגר כדיין. כמו כן התבקש בג"צ ליתן צו על תנאי המורה לוועדה לבוא וליתן טעם מדוע לא יפורסם ברבים פרוטוקול הדיונים שקיימה הוועדה, בעניין הפסקת כהונתו של הרב מצגר כדיין, וכן מדוע לא תפרסם ברבים את ההנמקה שביסוד החלטתה האמורה, ואת השיקולים המונחים ביסודה.

אומ"ץ מבקשת בעתירה, שהוגשה באמצעות בא כוחה עוה"ד בעז ארד, כי בג"צ ייתן צו ביניים, שיאסור על הרב מצגר לשוב למשרתו כדיין בבית הדין הרבני הגדול, וכן לאסור על הוועדה למינוי דיינים לקיים דיונים בהשתתפותו של הרב מצגר, עד להכרעה סופית בעתירה. עו"ד ארד ציין בעתירה כי בימים הקרובים צפוי הרב מצגר להחליף את הרב הראשי ה עמאר בתפקיד נשיא ביה"ד, ולפיכך התבקש בג"צ ליתן צו ביניים האוסר על הוועדה למנות את הרב מצגר לנשיא ביה"ד, עד תום ההליכים בעתירה.

הוועדה החליטה לפני כחודש שלא להדיח את הרב מצגר מכהונתו כדיין, לאחר ששר המשפטים פנה לוועדה, בספטמבר האחרון, בבקשה לדון בהדחתו, נוכח מימצאי חקירת המשטרה בפרשת אירוח הרב ומשפחתו, מספר פעמים, במלון מצודת דוד בירושלים. הרב מצגר נחשד כי קיבל הנחות מפליגות במחיר השהייה במלון, וכי טובות ההנאה ניתנו כשוחד, תמורת סיוע לרב במלון בקבלת תפקיד מטעם הרבנות הראשית. כן נחשד כי התארח במלון עם משפחתו, אף כאשר עמדה לרשותו דירת שרד בירושלים, ולא שילם תמורת האירוח. אף שהיועץ המשפטי מני מזוז החליט כי אין די ראיות לאישומו בעבירות שוחד, קבלת דבר במירמה והפרת אמונים, קבע היועץ בהחלטה מיום 3.4.06 כי ראוי שהרב מצגר יתפטר, ואם לא יתפטר,יהא על שר המשפטים לנקוט הליכים להדחתו. משלא פעל השר כהנחיית מזוז, עתרה אומ"ץ לבג"צ נגד שר המשפטים.

העתירה שהוגשה היום היא השלישית במניין העתירות, שהגישה אומ"ץ במאבקה להרחיק את הרב מצגר מכל מישרה שיפוטית במדינת ישראל.עוד יצויין כי מאז מאי 2005 נאלץ מצגר להשעות עצמו מתפקידיו הנ"ל, לאחר שאומ"ץ עתרה אז לבג"צ, בראשונה בפרשת מצגר, באמצעות עו"ד ארד, בדרישה להשעותו עד תום ההליך הפלילי בענינו.

בעתירה שהוגשה היום טוענת אומ"ץ כי החלטת הוועדה אינה סבירה, ונגועה בשיקולים זרים, כי המשך כהונתו של מצגר במישרה שיפוטית יפגע באמון הציבור במוסדות השלטון ובאמונו ברשות השופטת. אומ"ץ טוענת עוד כי "דיין בבית הדין הרבני הגדול, לא כל שכן נשיאו, צריך להיות אדם ללא רבב, המשמש מופת לדיינים בישראל ולציבור בכלל. אולם הרב מצגר הוכיח כי הוא אדם בעל מידות רעות, רודף כבוד, אינו נאמן לאמת ונוהג לגלגל האחריות על הכפופים לו.על יסוד כל אלה מבקשת אומ"ץ כי תבוטל ההחלטה".