לנוכח ריבוי פרשות השחיתות הנוגעות להנהגה הציבורית בישראל נוהגים רבים בתקשורת ובציבוריות הישראלית להציג את התפטרותו של רה"מ המנוח יצחק רבין לאחר חשיפת חשבון הדולרים של רעייתו לדוגמא ומופת שאינו מצוי עוד בקרב הנהגת המדינה.את ההתפטרות מציירים עיתונאים והיסטוריונים רבים כמעט כהתנדבות של ראש הממשלה רבין, כמעט כמחווה לרעייתו בשל חשבון דולרים ישן ופעוט ובו כמה מאות בודדות של דולרים. באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה מוצגים הדברים כך: "לקראת הבחירות בשנת 77' פורסמה ידיעה כי לרעייתו של ראש הממשלה, לאה רבין, חשבון דולרים בארה"ב, דבר שהיה אסור אז לפי החוק הישראלי. רבין לקח על עצמו אחריות לכך והסיר את מועמדותו לראשות הממשלה כראש מפלגתו מפלגת העבודה בחרה בשמעון פרס כמועמדה לראשות הממשלה". גם מדברים אלה עולה התחושה כי רבין החליט על ההתפטרות כמחווה לרעייתו ולכן לקח על עצמו את האחריות למעשה.הסוגיה עלתה בימים האחרונים בכנס אקדמי ובו קבע יועצו של רבין כי סיבותיו של ראש הממשלה להתפטרות היו מעט שונות. הדברים הוצגו כחשיפה, אולם מסתבר שיש מי שיחלוק גם על קביעותיו של היועץ.בכנס שעסק במעורבות התקשורת במדיניות ובשיקולי מנהיגי המדינה טען מי שכיהן כיועצו של ראש הממשלה בעבר יצחק רבין, העיתונאי לשעבר יורם פרי, כי רבין לא רצה להתפטר ב- 1977 מראשות הממשלה בשל "פרשת חשבון הדולרים" של רעייתו המנוחה, אך עשה זאת מחשש לתגובת התקשורת.בכך ביקש לחוות דעתו אודות מעורבותה של התקשורת בעיצוב פני המנהיגות בישראל, סוגייה בה עסק הכנס כולו שהתקיים במכללת נתניה לפני ימים אחדים.לעומת דברים אלה קובע בשיחה עימנו חושף פרשת הדולרים, העיתונאי דן מרגלית, כי אין לדברים בסיס וכי רבין התפטר כיוון שידע שאם לא יעשה כן ימצא את עצמו מול כתב אישום. בדבריו אלה חוזר מרגלית על עמדתו אותה הביע בעבר, ובה קבע כי בניגוד למקובל לחשוב, חשבון הדולרים לא היה שייך רק לרעייתו של רבין, לאה רבין, אלא גם ליצחק רבין עצמו. לדברי מרגלית כיוון שכך הובהר לו על ידי היועץ המשפטי דאז, מי שלימים הפך לנשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, כי אם לא יתפטר מעצמו הרי שלא תיוותר בידי המערכת המשפטית ברירה אלא להגיש כתב אישום נגדו עצמו ולא ניתן יהיה להותיר את רעייתו כאשמה יחידה בפרשה. רבין בחר באפשרות הראשונה והודיע אז על התפטרותו.ביקשנו לוודא את הדברים עם השופט בדימוס ברק הצגנו בפניו את דבריו של מרגלית, אולם מלשכתו נמסר לנו כי הוא אינו מעוניין להתייחס לפרשה ולהגיב לשאלה.