בכנסת תידון אחה"צ הצעת אי אמון שהגישה סיעת האיחוד הלאומי-מפד"ל, "השרה יולי תמיר מנסה לחסל את מפעלי החינוך של הציונות הדתית", אומרים בסיעה. "במסגרת זאת, מקצצת שרת החינוך עמוקות במגוון תחומים, מפעלים, מוסדות ורשתות, כשלכולם מכנה משותף אחד: הציונות הדתית".בסיעה טוענים כי פרופ' תמיר מקצצת בתקציבי האגף לתרבות תורנית במשרדה. האגף פועל ברשויות המקומיות ובמתנ"סים, בפעילויות העשרה, בנושאי חגים ומורשת ישראל, השפה העברית, יהדות בת-זמננו וסוגיות אתיות וערכיות. בין שותפיו: רשויות מקומיות: עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, ישובים קהילתיים, קיבוצים, מושבים, מתנ"סים, מרכזים קהילתיים ועמותות רבות, שעניינן לימוד וחוויה בתחומי היהדות."למרות העידוד הפומבי לאזרחים הפטורים מגיוס לצה"ל כמו ערבים ובעלי פטור רפואי לשרת במסגרת השירות הלאומי, עורכת שרת החינוך קיצוץ עמוק בתקנים, עד כדי סגירת האפשרויות בפני מעוניינים רבים לשרת שירות חלופי לשירות הצבאי. לא עוזר לשרות הלאומי: הוא מזוהה עם הכיפות הסרוגות", אומרים באיחוד הלאומי-מפד"ל."גם את תקציב המכינות קדם צבאיות קיצצה הפרופ' תמיר. למרות חשיבותו ועוצמתו החינוכית והחברתית של מפעל זה, ולמרות שהמכינות גדלות מדי שנה, לא רק שמשרד החינוך מסרב לתקצב מוסדות אלו ע"פ מספר התלמידים, אלא גם קוצצו כ-20% מתקציבם הכולל. למרות שחלק מהמכינות מזוהות דווקא עם מפלגת העבודה, הרי שבגלל הדימוי שלהן, הם זוכים לחרב קיצוציה של שרת החינוך".עוד טוענים בסיעה כי גם בשישים ושתיים המרכזים להעמקת הזהות היהודית, פוגעת יולי תמיר. "מרכזים אלו פועלים בבתיה"ס יסודיים ותיכונים ממלכתיים בכל רחבי הארץ. למרות שהם מאד מבוקשים ע"י מנהלי בתיה"ס הממלכתיים - אבוד להם. בעיני שרת החינוך הם נחשבים למפעל חינוכי של הציונות הדתית, ולכן דינם להיעלם".