'לעגן בחוק הגנת היהודים מפני המיסיון'

יו"ר יד לאחים קורא במכתב לשר המשפטים לספק לעם ישראל הגנה מפני הקמים עליו להכחידו. "גם טומי לפיד קרא לבלום בחוק את המיסיונרים".

עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ"ה באדר ב תשס"ח

"ככל שהתופעה של פעילות מיסיון נרחבת ומאיימת, הרי שהמשפט הפלילי אינו הכלי המתאים להתמודד עמה, ונראה שפעולות חינוך והסברה יהיו דרך ראויה ויעילה יותר". במילים אלו מסתיימת חוות-דעת שהוכנה בלשכת שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, על-ידי עו"ד רביד דקל ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. חוות הדעת קוראת לשר להתנגד להצעת החוק שהוכנה על-ידי הסגל המשפטי של ארגון הפעילים יד לאחים ואשר הוגשה על-ידי ח"כ יעקב מרגי מש"ס.

הצעת החוק קובעת כי בחוק האוסר פעילות מיסיונרית תמורת טובת הנאה או שידול קטין להמרת דת, יתווסף סעיף הקובע: "המשדל אדם, בפנייה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו מאסר שישה חודשים". וכן "העורך טקס המרת דתו של אדם או העושה פעולה אחרת המביאה להמרת דתו של אדם כאשר המרת הדת הינה תוצאה של הטפה ו/או שידול , דינו מאסר שישה חודשים".

חוות הדעת המשפטית שהוכנה בלשכת שר המשפטים מקוממת במיוחד שכן היא גורסת כי "הניסיון לשכנע אדם ואף לעודדו להמיר את דתו, כמו גם ניסיון לשכנעו לשנות אמונות והשקפות אחרות שהוא מחזיק בהן, הוא ניסיון לגיטימי וראוי להגנה בחברה דמוקרטית כחלק מחופש הביטוי". כך ולא אחרת כותב יועץ משפטי במשרד המשפטים של מדינת ישראל.

יו"ר יד לאחים, הרב שלום דב ליפשיץ, שח"כ יעקב מרגי העביר אליו את חוות הדעת המקוממת, שיגר מכתב אישי לשר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, בו הוא קובע כי הפרקליט שחיבר את חוות הדעת טועה חמורות בהבנת שורש הבעיה.

"כשם שהמחוקק ידע לחוקק חוקים שונים כנגד אויבי עמנו בכל הקשור לשלומו, בטחונו ועתידו של העם היהודי במדינת ישראל, כך על המחוקק לחוקק חוקים כנגד אויבי עמנו, המיסיונרים, הרוצים להכחיד שארית וזכר מעם ישראל ולהעבירו לנצרות. אין ספק כי אם יידעו כוחות הביטחון על גורמים המסיתים ופוגעים בדבריהם באופן מוחשי במדינה בוודאי שימנעו זאת מהם מכוח החוק, ולא יתחשבו בחופש הביטוי. כך צריך, לדעתנו להיות היחס לפגיעות המיסיון ביהודים ובנפש האומה היהודית", כותב הרב ליפשיץ.

המכתב מתייחס גם לפיסקה המסיימת האמורה המציגה המלצה פתטית לנקוט בפעולות חינוך והסברה כדרך "ראויה ויעילה יותר". מתוך היכרות עמוקה עם המצב כותב הרב  ליפשיץ: "חלק גדול מהפעילות המיסיונרית נעשית בין עולים חדשים המצויים במצוקה כלכלית, רוחנית וחברתית וכתוצאה ישירה מכך הוקמו קהילות מיסיונריות רבות בין עולי חבר העמים הרוסי, ובין עולים מאתיופיה".

חובה על המדינה, אומר יו"ר יד לאחים, לדאוג לאזרחיה ובייחוד לעולים שהיא העלתה וקלטה לתוכה ומוסיף: "במדינה בה חיים בני דתות שונות ובה מקומות קדושים לכל הדתות, לא ניתן להתמודד בפעולות חינוך והסברה, אלא חייב להינתן מענה באמצעות חוק, וזאת בכדי למנוע מאבקים בין בני כל הדתות. על כן, יד לאחים מציע כי החוק להמרת דת יחול במידה שווה על בני כל הדתות. כך שבן דת אחת לא יוכל להשפיע על בן דת אחרת להמיר את דתו. לדעתנו, נוסח חוק ברוח זו, אין בו כל הפליה דתית ובין דתית".

את מכתבו האישי מסיים יו"ר יד לאחים בפנייה אישית אל השר פרידמן: "כשר משפטים יהודי במדינת היהודים, אנא עגן בחוק מתאים את הגנתם של יהודים מפני השפעתם של המיסיונרים".

למכתב מצרף הגרש"ב ליפשיץ הצעת חוק מקורית שהונחה על שולחן הכנסת לפני שש שנים על-ידי לא אחר מאשר יוסף (טומי) לפיד, אשר אף הוא ראה במיסיונרים אסון וביקש לבלום את פעילותם ההרסנית באמצעות חוק. עד כה טרם התקבלה תגובת השר פרידמן לדברים.