תנועת אומ"ץ פנתה הבוקר אל היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד נורית אלשטיין, בבקשה שתבהיר את עמדתה על פיה אין מקום להשעות לאלתר את ח"כ שלמה בניזרי חרף הרשעתו בקבלת שוחד.בפניית העמותה נאמר, "ח"כ שלמה בניזרי, שהורשע ע"י ביהמ"ש המחוזי בירושלים בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, טען כי ביקש להשעות עצמו, בשל הרשעתו בפלילים, אך בשל חוות דעת משפטית שקיבל, ולפיה אין הוא רשאי להשעות עצמו, נמנע מלעשות כן".בעמותה מציינים כי על פי מה שפורסם בכלי התקשורת היועצת המשפטית של הכנסת פרסמה חוות דעת לפיה אין החוק מאפשר השעייתו של חבר הכנסת שהורשע בפלילים, אלא אם נקבע על ידי בית המשפט כי יש בעבירה בה הורשע קלון.לדבריהם, סעיף 42 ב' לחוק יסוד: הכנסת, כפי שתוקן במרץ 2007, אכן קובע כי חבר כנסת שהורשע יושעה מכהונתו כחבר כנסת, אם קבע בית משפט כי יש בעבירה קלון, אך אין הסעיף האמור, או כל הוראה אחרת בחוק האמור, שוללים אפשרות להשעייה עצמית, מרצון, של חבר הכנסת שהורשע, גם קודם שבית המשפט יכריע בשאלת הקלון.הם מדגישים כי הכנסת אינה שוללת מחבר הכנסת שהורשע, ובמקרה הנידון ח"כ בניזרי, את האפשרות להשעייה עצמית, מרצון. "יש לברך על נכונותו של ח"כ בניזרי להשעות עצמו, מרצונו, כבר עתה ובטרם נדונה שאלת הקלון שבמעשיו, ויש להצר על חוות דעה משפטית, אם אכן ניתנה כזו, אשר באה להציב מחסום בפניו, מפני השעייה מרצון", אמרו בתנועה."אינטרס הציבור הוא כי חבר הכנסת שהורשע על ידי בית משפט, יושעה מיד עם מתן הכרעת הדין, אף מקום ששאלת הקלון נותרה עדיין פתוחה", כתבה התנועה לעו"ד נורית אלשטיין, "על כן מתבקשת הבהרתך, כי אין בחוות הדעת שניתנה על ידך או מטעמך, כדי לשלול אפשרות השעייתו העצמית של ח"כ בניזרי".