גפני: מים בפסח - רק מקידוחים

ח"כ גפני פנה לחברת מקורות וביקש כי המים שמזרימים לאזרחי ישראל בפסח, יהיו מקידוחים ולא מהמוביל הארצי, מחשש להתערבות חמץ במים.

ידידיה הכהן , כ"ו באדר ב תשס"ח

ח"כ משה גפני (יהדות התורה) פנה לחברת מקורות וביקש ממנה כי המים שמזרימים לאזרחי ישראל בחג הפסח, יהיו מקידוחים ולא מהמוביל הארצי, מחשש להתערבות חמץ במים.

במכתב שכתב גפני למ"מ מנכ"ל מקורות, אבי גפן, ולמהנדס מרחב מרכז, קרלוס פרסיה, הסביר גפני כי המים המוזרמים מהכנרת ועוברים במוביל הארצי עומדים גלויים וקיים חשש כי מגיע אליהם חמץ ולכן ציבור המקפיד על כך חושש להשתמש במים אלו.

לדבריו, אם תינתן הוראה להשתמש בחג הפסח במים מקידוחים אין כל חשש, כי מים אלו אינם עומדים גלויים. כתבנו מציין כי מסיבה זו יש המקפידים להתקין מסננת מיוחדת על הברזים בחג הפסח.

מלשכת גפני נמסר כי עד כה לא נתקבלה תשובה מחברת מקורות, והם מעריכים כי בימים הקרובים תינתן תשובה, אלו מקומות יכללו בהסדר מים מקדוחים ואלו לא.

יצוין כי לפני ארבע שנים, סירבה חברת "מקורות" להעביר את אספקת המים לבני ברק למי קידוחים מראש העין לתקופת הפסח, בהוראתו של שר התשתיות דאז, פריצקי.