בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, קובעים כי יש "טעם לפגם", כלשונם, בקמפיין החנינה לעמרי שרון. עם זאת סבור היועץ מזוז כי הנושא יטופל בזירה הציבורית אתית, ואין מקום לדרוש מהממשלה לקבוע הנחייה שתאסור הגשת בקשת חנינה על ידי שרים.את דבריו מוסר היועץ מזוז בעקבות פניית הפורום המשפטי למען ארץ ישראל לפני ימים אחדים בדרישה להורות לשרים לחדול מבקשות החנינה לשרון הבן. זאת לאחר החתמת שרים וחברי כנסת על בקשת החנינה.במכתבו למזוז קבע בא כוח הפורום המשפטי, עורך הדין בם, כי "חמור יותר הוא כי בין השרים יש שלושה שעניינים שונים הקשורים לטוהר המידות שלהם נתונים בחקירות המשטרה. השרים שמחון, אדרי ואברהם-בלילא, ובאופן תמוה, למרות זאת, הם חתמו על בקשת החנינה".באופן כללי יותר מבקר עו"ד בם גם את עצם הגשת הבקשה משרים, גם אם אינם חשודים או נחקרים. "הגשת הבקשה הינה בבחינת התנהגות לא אתית של השרים, אשר משתמשים במעמדם כחברי הממשלה כדי להיטיב עם עבריין פלילי. כשם שאין זה אתי לשר להעיד עדות אופי על עבריין בשלב גזירת הדין, כך אין זה אתי לבקש חנינה בעבור העבריין, חנינה שאותה העבריין ובני משפחתו לא ביקשו".בם דרש ממזוז "כמי שפועל לשמירת אמון הציבור במערכות השלטון והחוק, להבהיר לשרים את הבעייתיות הכרוכה בהגשת בקשות לחנינה ולהוציא הנחיה שתאסור על שרים לחתום על בקשות חנינה ולו למען נקיות הדעת וטוהר השלטון".כאמור, מזוז הסכים לטענה שבפניית השרים יש 'טעם לפגם' אך סירב להורות להם להימנע מכך.