תנועת אומ"ץ פנתה היום אל שר האוצר בדרישה למנות לאלתר ועדת איתור חדשה למנהל החדש של רשות המיסים בנימוק שהמצב הנוכחי, שבו פועלת הרשות ללא ניהול מיומן, גורם נזקים לקופת המדינה ויוצר אנדרלמוסיה בסדרי המינהל התקין.

בפניית התנועה באמצעות היועצת המשפטית להנהלה, עו"ד גליה גבעולי, נאמר: "אנו מברכים אותך על כוונתך לפזר את ועדת האיתור הציבורית שבחרה רו"ח זאב פלדמן לתפקיד מנהל רשות המיסים וכשלה בתפקידה. אנו מציעים שתוקם ועדה בלתי תלויה ברשות שופט בדימוס, לתפקיד רגיש זה, וזאת בעקבות הזעזועים והחקירות שהיו ברשות המיסים בחודשים האחרונים, והכישלון בבחירת מועמד חדש, שבעקבותיהם סיים את תפקידו המנהל הקודם רו"ח ג'קי מצא, בעקבות הכשל בבחירת יורשו".

עוד נכתב כי "העובדה שרשות המיסים פועלת זה תקופה ממושכת ללא מנהל מיומן חסר פניות שאינו "נגוע" גורמת ללא ספק לנזקים לקופת המדינה והינה בניגוד לכללי המינהל התקין. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא עיכובים בפרסום קובץ הוראות ושינויים בחקיקה במיסוי מטעם רשות המיסים שבו מעודכנים שינויי החקיקה, לצורך הגשת הדו"ח השנתי".

"כידוע לך", כתבה התנועה לשר האוצר, "פנתה אליך תנועת אומ"ץ, לפני כחודש, וביקשה לעכב את המינוי של פלדמן לתפקיד, עד שיתבררו לאשורן העובדות הקשורות בייצוג שהוא העניק בשעתו לאיל-ההון ארקדי גאידמק מול רשות המיסים - בפרשת יהושע ויטה המושעה מזה 15 חודשים מתפקידו".

בסיום המכתב נאמר "אנו מצפים לכך, כי שכאשר גורם ציבורי מוסמך ימליץ על בחירת המנהל לרשות המיסים, לא יהיו יותר תקלות בעתיד".