כלכלני 'מגדל שוקי הון' פרסמו היום סקירה לגבי מצב האינפלציה, לדבריהם מתחילת השנה המדד ירד בכ- 0.2% לאחר שבחודש ינואר המדד נותר ללא שינוי ומדד חודש פברואר ירד בכ- 0.2% כל זאת בהתאם להערכותיהם המוקדמות.

במגדל מעריכים, כי מדד חודש מרץ צפוי להיות שלילי ולרשום ירידה של 0.2% ומתחילת השנה (כולל חודש מרץ) המדד צפוי לרדת בכ- 0.4%. מדד חודש אפריל, לעומת זאת, צפוי להיות גבוה ולרשום עליה של 0.7% ולהעביר את המדד מתחילת השנה לטריטוריה החיובית.

מדד חודש אפריל יעלה עקב עליות עונתיות הקשורות לחג הפסח וכן עליה במחירי הדלק בכ- 1.4% חישוב קצב המדד ב- 12 החודשים האחרונים הכולל את תחזית המדד שלנו לחודש מרץ עדיין מציבה את בנק ישראל מעל טווח היעד העליון של בנק ישראל ועומד על כ- 3.2%.

אם מצרפים לחישוב את תחזיתנו לחודש אפריל שהרי קצב האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים עדיין חורג מעל לטווח היעד העליון של בנק ישראל.

למרות זאת, אנו מותירים את הערכתנו המוקדמת וסבורים כי המדד צפוי להתכנס קצת מעל אמצע טווח היעד של בנק ישראל כבר במחצית השנייה של 2008 וגם האינפלציה ל- 12 חודשים קדימה צפויה אף היא לעמוד באזור אמצע טווח היעד- 2.3%.