הרב ליאור: לחגוג את יום העצמאות

הרב ליאור יוצא בקריאה לחגוג את יום עצמאות תוך ביקורת קשה על השלטון המנוכר לתורה והצורך בהחלפתו. "יש להבחין בין ההנהגה למדינה".

אורנית עצר , כ"ז בניסן תשס"ח

הרב ליאור: לחגוג את יום העצמאות-ערוץ 7
יו"ר ועד רבני יש"ע ורב העיר קריית ארבע חברון הרב דב ליאור יוצא בקריאה לרגל יום העצמאות השישים למדינת ישראל.

בשבת הקרובה תחולק בבתי הכנסת חוברת מיוחדת עם דבריו, בחוברת המחולקת לשלושה חלקים מובאת קריאתו של הרב להמשיך ולהודות לבורא על הקמת המדינה ולחגוג את יום העצמאות תוך כדי ביקורת קשה על השלטון המנוכר לתורה והצורך בהחלפתו.

הרב ליאור אומר כי השנה בשנת ה-60 ראוי להעמיד דברים על מכונם ביחס למדינה ולהנהגתה כיום. הוא מזכיר כי "בציבור סוררת מבוכה בעקבות המדיניות העוינת שמנהלת ממשלת ישראל נגד מיישבי ארצנו, ושזוממת להגלות יהודים, להחריב את ביתם ולהסגיר חבלי ארץ ישראל לידי המחבלים", הרב שואל, "מה צריך להיות היחס שלנו למדינה הזאת, האם זאת ראשית צמיחת גאולתנו, האם למדינה שכזאת התפללנו וציפינו?".

"חלק מהציבור איבד את אמונו לגמרי במדינה ואינו רואה בה מדינת העם היהודי, על כל ההשלכות הנובעות מהנחת יסוד זאת", מציין הרב במאמרו.

הוא מבהיר כי "בתור תלמידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שזכינו ללמד ולהתחנך אצלו כיצד להתבונן על התופעות המתלוות למהלכי הגאולה קובעים חד-משמעית שיש להבחין בין היחס למדינה לבין היחס למנהלים אותה".

"מדינת ישראל שזכינו להקמתה אחרי כאלפיים שנות גלות קשות ביותר היא באמת ראשית צמיחת גאולתנו. העובדה שהדברים אינם מתקדמים כפי שהיינו רוצים אינה משנה את היות המדינה ראשית צמיחת גאולתנו", מסביר הרב.

עוד הוא מציין כי "מדינת ישראל שייכת לעם ישראל כולו לכל חוגיו ולכל רבדיו בארץ ובגולה ושייכת גם לדורות הבאים. היא תשמש כסא ה' בעולם ואמור להתנוסס עליה כבוד מלכות ישראל בעתיד. לכן יש להודות לבורא עולם על שזכינו לתקומת מדינת ישראל, שבעצם הקמתה ישנו קידוש ה' גדול אחרי השואה האיומה".

הרב ליאור מסביר כי ההסתייגות הגדולה שיש לנו היא נגד ההנהגה. "ההנהגה מנסה לטשטש את דמותה כמדינה יהודית, להוטה להסגיר חבלי ארץ למחבלים, ומתנכלת לבנים יקרים שרוצים ליישבה ולחונן את עפרה ואבניה. ברור לנו שכל הצעדים האלה הם נוגדים את תורת ישראל, הם נגד אבות הציונות שראו בגאולת ארצנו וישובה על ידי יהודים משימה לאומית ממדרגה ראשונה".

לדבריו, "הציבור צריך לפעול למען שינוי פני ההנהגה בכל תחומי חיינו הצבורים, להתנגד בכל תוקף לכל מדיניות שמטרתה לטשטש את צביונה של המדינה כמדינה יהודית בכל אורחות חייה הציבוריים".