לואי שבאנה, ראש הלשכה הפלשתינית לסטטיסטיקה, מפרסם לרגל ציון "יום הנכבה" ב- 15 במאי 2008 (היא האסון בהקמת מדינת ישראל בעיני העם הפלשתיני) את הנתונים הסטטיסטיים של האוכלוסייה הפלשתינית בשטחי "פלשתין" ובפזורה, ואגב כך את הנרטיב הפלשתיני ל"נכבה". בהודעה לתקשורת טען שבאנה, כי בשנת ב-1948 אבדו שלושה רבעים משטח "פלשתין ההיסטורית" נהרסו 531 ישובים וגורשו כמעט 85% מהתושבים הפלשתינים.הוא הגדיר את "האסון הפלשתיני כ"טיהור אתני, גירוש של עם חסר ישע והבאת עם אחר במקומו". לדבריו, במלחמת 67' גורשו 800 אלף פלשתינים נוספים והם הפכו לפליטים. ע"פ נתוני הלשכה לסטטיסטיקה מספר הפלשתינים ב- 1948 היה 1.4 מיליון וכיום הוא נאמד ב- 10.5 מיליון. הווה אומר: מספר הפלשתינים מאז ה"נכבה" גדל פי 7.5.עוד הוסיף שבאנה וטען, כי מספר הפלשתינים "בין הנהר לים" כהגדרתו הגיע ב- 2007 ל- 5 מיליון נפש לעומת 5.5 מיליון יהודים. בהסתמך על מפקד האוכלוסין הפלשתיני מ- 2007 הוא העריך, כי בשנת 2016 יהיה שוויון דמוגראפי בין יהודים לפלשתינים.ע"פ נתוני אונר"א מספר הפליטים הפלשתינים הרשומים הגיע בשנת 2007 ל- 4.6 מיליון, מהם 42% בירדן, 10% בסוריה, 9% בלבנון, 16% באיו"ש ו- 23% ברצועת עזה. הפליטים וצאצאיהם חיים ב- 59 מחנות פליטים. משפחה ממוצעת מונה 5.1 נפש בירדן, 4.1 בסוריה ו- 3.8 בלבנון. מספר הפלשתינים "שלא עזבו את המולדת ב- 1948", כהגדת שבאנה, היה 154 אלף נפש וכיום הוא נאמד ב- 1.2 מיליון, מהם 40.2% מהם בני 15 ומטה. מספר התושבים באיו"ש וברצועת עזה הגיע ב- 2007 ל- 3.76 מיליון, מהם 2.34 מיליון באיו"ש ו- 1.42 ברצועת עזה. ב"מחוז ירושלים הפלשתיני" חיים 363 אלף פלשתינים.