"העובדה שאדם לא שירת בצה"ל אינה רלוונטית לצרכי תעסוקה", קבעה סגנית נשיא ביה"ד הארצי לעבודה (בדימוס) אלישבע ברק ב"משפט ציבורי" שנערך היום במכללה האקדמית נתניה. ברקע יוזמתם של כמה ראשי ערים למנוע מזמרים שהשתמטו משרות צבאי להופיע בארועים בעירם.

לדברי השופטת ברק סירוב להעסיק אדם משום שלא שירת בצה"ל, היא אפליה לא מוצדקת ופגיעה בערך השוויון. תפיסה כזו עלולה לפגוע בצבורים רבים בהם נשים שהצהירו כי הן דתיות או גברים שהצהירו כי "תורתם אומנותם".

לדבריה שאלת השירות הצבאי רלוונטיות, לנוכח המצב בו מצויה מדינת ישראל, במקרים כמו תמיכה ממשלתית בחיילים משוחררים או בהעסקה במוסדות ביטחוניים. "כל אפליה בגין תכונות שאינן רלוונטיות, היא אפליה אסורה" קבעה השופטת ברק.

"המשפט הציבורי" נסב סביב מקרה של צעירה בעלת דעות שמאלניות שפנתה לצבא בבקשה לדחות את גיוסה עד לאחר סיום לימודי הדוקטורט שלה בארה"ב.הנערה נענתה בסירוב, קיבלה צו גיוס, התעלמה ממנו, יצאה את הארץ בדרכי תרמית ולימים ביקשה לחזור כדי ללמד במוסד אקדמי שדחה אותה כי לא שירתה בצבא, ואף ניסתה להעלים את העובדות מאותו מוסד אקדמי.

השופטת ברק הצדיקה גם את סירובה של הצעירה להודות בפני המוסד האקדמי שלא שירתה בצבא וקבעה "כי במקרה הנוכחי, כשם שאין לדרוש גילוי של פרופיל צבאי, כך אין לדרוש פרטים על שירות צבאי".

לפני דבריה של ברק נערכה הצבעה בקרב הסטודנטים למשפטים שנכחו באולם בשאלה האם יש לקבל לעבודה את הצעירה שהשתמטה משרות צבאי או לא ? 130 סטודנטים קבעו שלא, 20 שכן. אחד הסטודנטים שנימנה על המתנגדים טען בהתרגשות " בזמן שאני רצתי על הג'בלאות, הם עשו קריירה. עברי לידר, אביב גפן ובר רפאלי יכלו להגיע לאותם הישגים גם אם היו משרתים בצה"ל".