במהלך שנת 2007 מעל לחצי מיליון איש שינו כתובתם, מתוכם 24,144 שינו פעמיים באותה השנה, 7,187 מהם חזרו לכתובת המקורית. כך על פי נתוני משרד הפנים.

וועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה היום (רביעי) לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק הרשויות המקומיות (פנקס בוחרים). התיקון מחמיר עם תופעה של שינויי כתובת פיקטיביים אשר נועדו להשפיע על בחירות מקומיות. תושב אשר שינה את מענו לא יוכל להצביע בבחירות המקומיות בעיר אליה עבר אם במהלך השנה וחצי שקדמו לבחירות הוא התגורר ביישוב שבו התקיימו בחירות. בכך מורחב החוק הקיים המתייחס לתקופה של שנה אחת. כמו כן, החוק יוחל גם על בחירות במועצות אזוריות.

ח"כ יעקב מרגי, יוזם הצעת החוק אמר כי "ישנה תופעה של העברת כתובת פיקטיבית במטרה להשפיע על בחירות. זו פרצה בחוק המאפשרת ניצול לרעה של הזכות לבחור ולהיבחר".

במידה והתיקון לחוק יוחל מיידית, תושבי בית"ר עילית, בית אל, קדומים וקריית יערים אשר יעבירו כתובתם לרשות מקומית אחרת לא יוכלו להצביע בבחירות של נובמבר 2008. זאת מאחר וביישובים הללו התקיימו בחירות בטווח של פחות משנה וחצי מהבחירות המקומיות ברחבי הארץ.



על פי נתוני משרד הפנים שנמסרו לוועדה במהלך שנת 2007 מעל לחצי מיליון איש שינו כתובתם, מתוכם 24,144 שינו פעמיים באותה השנה, 7,187 מהם חזרו לכתובת המקורית. 



בעקבות לחץ וועדת הפנים, מה-1 לאפריל 2008 הוחמרו נהלי בדיקה של לשכות מנהל האוכלוסין בבקשות לשינוי מען על מנת להתמודד עם תופעת שינויי מען פיקטיביים כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. כך עולה מנתוני משרד הפנים אשר נמסרו לוועדה. במסגרת הנוהל המעודכן, אדם שמשנה כתובתו יותר מפעם בשנה יידרש להציג הוכחות לאמיתות המעבר, כגון חוזה שכירות או תשלומי ארנונה, חשמל ומים.

ברשויות מקומיות קטנות שמספר תושביהן קטן מ-15 אלף ובו יכולת ההשפעה של כל קול גדולה יותר, יידרש האדם לחתום על מסמך בדבר שינוי המען אם נעשה במהלך פחות מ-9 חודשים לפני מועד בחירות מקומיות במקום. במשרד הפנים מצאו כי בישובים קטנים תופעת שינויי המען גדלה ככל שמועד הבחירות המקומיות מתקרב. בכל מקרה בו מתגלה שינוי מען פיקטיבי הנחיית משרד הפנים היא להגיש תלונה למשטרה. דינה של עבירת מסירת פרטים כוזבים היא שלושה חודשי מאסר ואם הדבר נעשה בהקשר של בחירות העונש עולה ל-3 שנות מאסר.

יו"ר וועדת הפנים, ח"כ אופיר פינס, אמר בדיון כי "תעשיית שינויי הכתובת הפיקטיביים מתפתחת לנגד עינינו לצרכי בחירות, הטבות מס בפריפריה או כרטיסי חנייה ואנו נמשיך לפעול למיגורהּ".

במהלך הדיון בוועדה התעוררה שאלת ההבחנה בין הזכות לבחור לזכות להיבחר. ח"כ דוד אזולאי הציע הסתייגות שתאפשר לאדם להתמודד בבחירות מקומיות למרות שהצביע במהלך 18 חודשים בבחירות אחרות. יו"ר הוועדה, ח"כ אופיר פינס הצביע נגד ההסתייגות ואמר כי "אי אפשר לחוקק אגב אורחא את ההבחנה בין הזכות להיבחר לזכות לבחור. יש לזה השלכות חוקתיות שעלולות ליצור נזק שישליך על נהלי הבחירות בישראל. עלינו לבחון בשבע עיניים את ההשלכות לפני שמחוקקים". ההסתייגות אושרה כהסתייגות ותעלה להצבעה במליאה.