יו"ר הכנסת, חברת הכנסת דליה איציק, הודיעה השבוע לתנועת אומ"ץ, באמצעות מזכיר הכנסת, אייל ינון, כי בנסיבות הקיימות אין מקום להיענות לתביעתה של אומ"ץ להקמת ועדת פרלמנטארית לחקר השחיתות השלטונית.

בפניית אומ"ץ, באמצעות יו"ר הנהלת אומ"ץ אריה אבנרי נאמר בין השאר: "בשנתיים האחרונות הגיעה השחיתות הציבורית במדינה לממדים מדאיגים ביותר והיא מהווה כיום מחלה ממארת בגוף המדינה".

תנועת אומ"ץ עוסקת בנושא זה יום יום ושעה שעה וסבורה שלא ניתן יותר לעמוד מנגד ולהמתין לתוצאות חקירותיהם של גופי אכיפת החוק ויש צורך לפעול בנחישות במישור הציבורי שבוא אין צורך בראיות מפלילות וניתן להסתפק בציון עובדות חמורות. בשעתו.

בתקופת כהונתו של אריאל שרון כראש הממשלה, הוחלט ע"י הכנסת להקים ועדה פרלמנטארית לחקר השחיתות הציבורית, אך לאחר פיזור הכנסת והקמת הממשלה הנוכחית ירד הנושא מעל סדר היום. תנועת אומ"ץ תהיה מוכנה להעמיד לרשות הועדה ממצאים חמורים בנושאים מגוונים הנוגעים לשחיתות הציבורית".

בתגובה לכך הודיעה יו"ר הכנסת: "אכן כפי שציינת בפנייתך, הכנסת השש-עשרה החליטה על הקמת ועדת חקירה פרלמנטארית בנושא גילוי השחיתות בממשל במדינת ישראל. וידה זו אכן הוקמה ואף קיימה מספר ישיבות אלא שכמו ועדות חקירה פרלמנטאריות נוספות שהוקמו בתקופת כהונתה של הכנסת השש-עשרה, היא סיימה את תפקידה עם פיזור הכנסת השש-עשרה.

בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה לא נתקבלה עד כה החלטה בעניין הקמת ועדת חקירה פרלמנטארית בנושא זה. יצויין כי הצעה לסדר היום של חה"כ אלדד בנושא הוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום 31 במאי 2006. לפיכך, דרישתך כי יושבת ראש הכנסת תפעל בזריזות למימוש ההחלטה להקים ועדת חקירה כאמור, אינה עולה בקנה אחד עם מצב הדברים שתואר לעיל".