בעקבות הודעתו של משרד ראש הממשלה כי עקב גילו של הרב חיים דרוקמן, עבודתו כראש מערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה תופסק בסוף חודש יוני, שלחה עמותת אומ"ץ מכתב לראש הממשלה, אהוד אולמרט, ולנציב שירות המדינה, שמואל הולנדר, בדרישה לביטול ההחלטה שלא לחדש את העסקתו.

במכתב צויין כי "גילו של הרב דרוקמן אינו בגדר סוד ועת מונה הרב דרוקמן בשנת 2004 על ידי ראש הממשלה דאז אריאל שרון לתפקידו, היה הרב דרוקמן מעל גיל 70 ומחסום הגיל, הידוע, לא מנע את מינויו החוקי לתפקיד ואף לא מנע את חידוש העסקתו מדי שנה בשנים 2005, 2006, 2007 וגם 2008, לתקופה בת 12 חודש".עוד צויין כי "מבדיקה שנערכה עם לשכתו של הרב דרוקמן, עולה כי אין מסמך חתום, בו מינויו של הרב דרוקמן נסתיים ביום 30.6.2008 ולא ברור על סמך מה ניתנה ההודעה כי העסקתו תסתיים ביום 30.6.2008. כמו כן, מבדיקה שערכה עמותת אומ"ץ עם לשכת הרב דרוקמן עולה כי בעניין זה לא נתקיים כל שימוע לכב' הרב דרוקמן, ולפיכך גם מן הטעם הזה, החלטתכם תמוהה עד מאוד".

תנועת אומ"ץ הוסיפה כי "תמוהה היא מאוד עיתויה של משלוח הודעה זו, וזאת נוכח ההתקפות חסרות התקדים על מערך הגיור שבראשותו של כב' הרב דרוקמן שנשמעו בעת האחרונה. מהההודעה נודף ריח רע של שיקולים זרים ופסולים, וכניעה לתכתיבים ולגורמים המעוניינים בביטול מערך ממלכתי, החשוב מעין כמוהו ובריסוקו של זה"."אלה המבקשים את ראשו של כב' הרב דרוקמן, וודאי הוא כי טובת הגיור הממלכתי, כהלכתו, וטובתם של אלפי משפחות המעוניינות להסתפח לכלל ישראל, אינם עומדים לנגד עיניהם, כי אם שיקולים זרים גרידא", נכתב עוד.

"עוד יודגש כי משמעותה של אי חידוש העסקתו של הרב דרוקמן, באופן חד צדדי ובלתי חוקי ובחוסר תום הלב מוחלט, בעת ובעיתוי הזו, היא פגיעה אנושה בכלל מערך הגיור ובזכויות היסוד של מאות משפחות שעניינן תלוי ועומד בפני בתי הדין שעליהם מופקד כב' הרב דרוקמן, ואשר נקלעו, שלא בטובתם, לפולמוס ציבורי".

בסיום המכתב נאמר "לפיכך, בנסיבות אלה, סבורים אנו כי נפל פגם של ממש בהחלטתכם ומן הראוי לבטל החלטה זו, ויפה שעה אחת קודם, טרם פניית מרשתנו לבג"צ והתערבותו בסוגיה זו".