תנועת אומ"ץ פנתה הבוקר אל מבקר המדינה בבקשה לבדוק את תקינות מינויה של היועצת המשפטית לשעבר של משרד האוצר עו"ד ימימה מזוז לתפקיד היועצת המשפטית של תנובה בחשש לניגוד אינטרסים.בפניית אומ"ץ נאמר: "תנועת אומ"ץ פונה אליך בבקשה לבדוק האם אין פסול ופגיעה במינהל התקין במינויה של היועצת המשפטית לשעבר של משרד האוצר עו"ד ימימה מזוז לתפקיד היועצת המשפטית של תנובה. אומ"ץ היתה הראשונה שהפנתה בשעתו את תשומת ליבו של שר האוצר לשעבר מר בנימין נתניהו בצורך לקבל מהתנועות הקיבוציות חלק מהתמורה שתתקבל ממכירת מניותיהן בתנובה וזאת על פי ההסכם להסדרת חובות הקיבוצים שנעשה בערבות המדינה".עוד כתבו, "אמנם בעקבות פנייתנו , החל משרד האוצר לטפל בנושא זה והטיפול נמשך גם אחרי פרישתו של מר נתניהו מתפקידו. במסגרת טיפול זה הועברו חלק מהמניות של הקיבוצים לבעלות המדינה. החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר ד"ר ירון זליכה עמד על כך שהמדינה תקבל סכום גבוה עבור המניות לקראת מכירן לחברת "איפקס". אחרי פרישתו של ד"ר זליכה נמכרו המניות לחברה הנ"ל במחיר מופחת בהרבה שהסב לעניות דעתנו נזק לקופת המדינה. בעיסקה זו טיפלה המחלקה המשפטית של משרד האוצר. על רקע הנאמר לעיל נראה לנו שמינויה של עו"ד מזוז הינו בעייתי וטעון בדיקה."