ירושלים: עלייה בפריון בקרב היהודים

לקראת יום ירושלים מפרסם מכון ירושלים נתונים מהם עולה ששיעור הפריון בקרב היהודים בירושלים נמצא במגמת עלייה לעומת הערבים.

אורנית עצר , כ"ה באייר תשס"ח

שיעור הפריון באוכלוסייה היהודית בירושלים נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות בקרב היהודים ובמגמת ירידה בקרב הערבים, כך עולה מנתונים שמפרסם מכון ירושלים לחקר ישראל לקראת יום ירושלים.

מהנתונים עולה עוד כי בתחולת העוני חלה ירידה וכי בתחום התיירות מספר האורחים ומספר הלינות בבתי המלון בירושלים ממשיך לעלות. לעומת זאת מאזן ההגירה של ירושלים היה בשנת 2007 שלילי ו-18,750 תושבים עזבו את העיר.

המכון מפרסם מידי שנה סדרת נתונים עדכנית בתחומים הדמוגרפיים- כלכליים. הנתונים נאספים במכון ירושלים ובלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונוגעים לעיר ירושלים ותושביה.

על פי הנתונים אוכלוסיית ירושלים מנתה בסוף שנת 2007 746,300 תושבים - 489,480 יהודים ו-256,820 ערבים. האוכלווסייה היהודית היוותה 66% מהאוכלוסייה, והערבית 34%.

בשנת 2007 גדלה אוכלוסיית העיר בכ-13,000 תושבים, זהו גידול של 1.8% לעומת השנה הקודמת. משנת 1967 חל גידול מתמיד באוכלוסיית ירושלים ובקבוצות האוכלוסייה השונות המתגוררות בה (יהודים ואחרים שאינם ערבים, וערבים).

יש לציין כי מאזן ההגירה של ירושלים בשנת 2007 היה שלילי, ועמד על 6,390- . 18,750 תושבים עברו מירושלים ליישובים אחרים בארץ, ו-12,360 תושבים עברו מיישובים אחרים לירושלים.

בעשור הראשון לאיחוד העיר (1967-1976) 6% מהמהגרים מירושלים עברו לגור במטרופולין ירושלים (מחוז ירושלים ויהודה ושומרון). בעשור השני עלה חלקם של המהגרים לאזור זה ל– 32%, בעשור השלישי ל–45% והוא הגיע ל–51% בעשור האחרון.

בתחום קליטת העלייה נמצאת העיר בראש, מאז סוף שנות ה-90 ניכרת עלייה בשיעור העולים שבוחרים בירושלים כמקום ההשתקעות הראשון בישראל. בשנת 2007 השתקעו בירושלים כ – 2,500 עולים.

מהנתונים עולה כי בעיר הבירה הישראלית נולדים יותר תינוקות יהודים מתינוקות ערבים. בשנת 2007 שיעור הילודה בקרב היהודים עמד על 25.8 - (25.8 לידות לכל 1,000 יהודים) ועל – 30.5 בקרב הערבים.

שיעור הפריון הכולל בירושלים (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) נמצא בשנים האחרונות במגמת ירידה בקרב הערבים - מ – 4.3 בשנת 2000 ל – 4.0 בשנת 2006 ובמגמת עלייה בקרב היהודים מ – 3.7 בשנת 2000 ל – 3.9 בשנת 2006.

שיעור התמותה בקרב היהודים והערבים בירושלים ירד במרוצת השנים. מסוף שנות ה – 70 שיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית נמוכים מאלו שבקרב האוכלוסייה היהודית.

תחולת העוני בקרב אוכלוסיית ירושלים גבוהה מזו שבישראל. תחולת העוני בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים נמוכה מזו שבקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים

עוד תחום בו ירושלים מובילה הוא תחום התיירות כאשר נמשכת מגמת העלייה בהיקף התיירות לעיר, שנת 2007 היתה שנת שיא בהיקף התיירות לעיר. מספר האורחים והלינות במלונות בירושלים בשנת 2007 הם הגבוהים ביותר שידעה העיר.

ירושלים במקום הראשון במספר הלינות ובמספר האורחים התיירים במלונות העיר.

מספר האורחים בבתי מלון בירושלים בשנת 2007 עמד על 1,225,800 מהם: 875,200 תיירים ו–350,600 ישראלים. התיירים היוו 71% מכלל האורחים בבתי המלון בירושלים.

מספר לינות התיירים והישראלים בשנת 2007 היה 3,521,000 מהם 2,896,000 תיירים מחו"ל, ו – 625,000 ישראלים.

מספר המועסקים בירושלים עמד על 232,600, מתוכם כ- 48% עבדו בשירות הציבורי, 13% בתחום העסקים ו-7% בתחום התעשייה (נתוני תחילת 2007). שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים עמד על 45%, לעומת 56% בישראל.

מקורות הנתונים: השנתון הסטטיסטי לירושלים בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל ועירית ירושלים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני תחולת העוני – המוסד לביטוח לאומי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.