(עצרת במרכז הרב - חלק ראשון)

הערב נערכת עצרת החג המרכזית בישיבת מרכז הרב תחת הכותרת זוכרים, מאמינים, מודים וחוגגים בירושלים. באירוע משתתפים רבנים, חברי כנסת ראש העיר ירושלים: אורי לופוליאנסקי, הרמטכ''ל גבי אשכנזי ואישים נוספים.בישיבה נערכו, החל מהשעה 20:00, תפילת חג, התכנסות והרקדה בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. בסיום העצרת תתקיים תהלוכת חג לכותל המערבי, ערוץ 7 מעביר בשידור חי את העצרת.הרב יוסף גליקסברג, רבה של גבעתיים, פתח את דבריו בהזכירו כי זו השנה הראשונה בה לא משתתף ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא זצ"ל בעצרת, "חלק גדול מהדור מרגיש כדור יתום ביום הזה", אמר.הרב גליקסברג גם הזכיר את הירצחם של שמונת תלמידי הישיבה ואמר כי "כבו שמונת הנרות שהאירו כשמן זית זך, כולם היו עתידים להיות תלמידי חכמים גדולים ומורי הוראה בישראל, גם זה חסרון גדול וכל מי שמבאי הבית הזה היום, כואב ודואב, ויש היום עמימות בקשר לחגה של ירושלים", אמר והוסיף כי ההרוגים הם כהמשך של הרוגי מלכות רומא כרבי עקיבא וחבריו.

(עצרת במרכז הרב - חלק שני)

הרב שמואל אליהו, רבה של צפת ובנו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, איחל בדבריו רפואה שלימה לאביו וברכו שיחזור בשנים הבאות לדבר בעצרת, כפי שהיה מדבר בה תמיד.הרב אליהו אמר בדבריו כי רק צדיקים מבינים את כוחה האמיתי של ירושלים: "יש הרבה אנשים שמגיעים לירושלים בונים מסגד, אך לא נוגעים אפילו בקליפה החיצונית של העיר. צריך צדיקים כדי להבין את עוצמתה של העיר, צדיקים שיודעים איפה המעיינות ויודעים לשאוב את מימיהם ולהשקות אחרים בהם".ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא, הזכיר בדבריו את העצרות הגדולות שהיו בישיבה מאז שחרור העיר, בהם השתתפו גדולי הדורות ובהם אביו, הרב אברהם שפירא זצ"ל. הרב שפירא סיפר כשכשחלה אביו היו מתפללים עליו בברכת "רפאנו", "על הצדיקים", וגם בברכת "ולירושלים עירך", ואמר שאביו היה כ"אבן מאבני ירושלים".הרב שפירא גם התייחס לרציחתם של שמונה מתלמידי הישיבה ואמר: "דווקא בזמן שמחת ירושלים אנו זוכרים את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר אינו פה עמנו היום, יום זה הוא יום של חשבון נפש לאומי על ירושלים וביום זה ירושלים צריכה לתת את קולה כי היא טבור הארץ ומשוש כל הארץ".בהתייחסו לדברי אולמרט אמר: "לצערנו אומרים עלינו כי 'רק ההוזים יכולים כיום לחלום על גרגירי ארץ ישראל השלימה' ואנו אומרים לא מפיהם אנו חיים, ברוך ה' שאנו הלוחמים ואנו החולמים".הרב שפירא הוסיף - "ירושלים וחלוקה הם שתי מילים שהם תרתי דסתרי... יש הרגשה כללית בציבור בימים אלו שאנו צריכים להרבות בתפילה לפקוח עיני עיוורים ושאנו צריכים להתפלל שייתן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה", "ירושלים זקוקה לאמירה שלנו", אמר.

הרב שפירא גם התייחס לאי הריסת בית המחבל, רוצח שמונת קדושי "מרכז הרב", ואמר כי "אם בימים כתיקונם אנו שואפים לבנות חורבה מחורבות ירושלים אנו מצפים לבניית חורבה מסוג אחר, סתירה של חורבה אחת בירושלים זה בניין של ירושלים.... הם לא ידעו להחריב חורבה אחת של אותו מחבל יימח שמו ומעכבים החלטה בסיסית מוסרית מאין כמוה". הרב שפירא הוסיף וקרא ל"עמידה יציבה, עמידה תקיפה בשעריך ירושלים".

הרב זלמן מלמד, רבה של בית אל וראש הישיבה ציין כי בשנה שעברה עמד בראש העצרת ראש הישיבה הרב אברהם שפירא, "הרב זכה לאריכות ימים, וזכינו אנו לאריכות ימיו. הוא היה עמוד התורה שהמשיך את דרכו של מרן הרב קוק, מרן הרב צבי יהודה, סביבו התאחדו רבני בית מדרשנו וכעת חסר הכוח המאחד הזה".הרב מלמד גם ציין את הירצחם של שמונת בני הישיבה ואמר: "צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא. הצרה מביאה לקריאה חדשה בשם ה', מתוך הצרה אנו חוזרים למדרגה חדשה של קריאה בשם ה'... מתעצמת הקריאה מתוך הצרה ומתוך הישועה עולה קריאה חדשה בשם ה'"."מלחמת ששת הימים פרצה עקב כניסת הצבא המצרי לסיני, דבר שהיה בניגוד להסכמים. הצבא המצרי התקרב לגבולות מדינת ישראל ועברו עלינו שלושה שבועות של חרדה. בשלושת השבועות שכנים שמלפני כן לא דיברו זה עם זה, ואם דיברו אז רק בצעקות פתאום נהיו אוהבים, ידידים ועוזרים זה לזה. כל המחלוקות נסתלקו, כל מכונית פרטית שעברה ברחוב עצרה ושאלה את ההולכים - לאן אתם רוצים ללכת. האחדות אחדה את כל הציבור כולו, וגם בהנהגה מפלגות ימין ושמאל שלא היה עולה על הדעת שהם יכולים לשבת ביחד התאחדו בממשלה"."אחדות כזו כמו שהייתה אז לא הייתה עד אז, ולא הייתה מאז בישראל. והאחדות קרתה בגלל שהנקודה המשותפת של כולם התעוררה אמנם היו מחלוקות, אך כשהייתה סכנה קיומית כל העם התאחד".הרב מלמד הוסיף: "לאחר שהמלחמה פרצה והתגלה הניצחון הגדול בכיבוש ירושלים והר הבית, האחדות התעצמה ונהייתה כפולה ומכופלת. הלב הזדעזע ודמעות ירדו מהעיניים למשמע ההודעה כי 'הר הבית בידינו' התברר שבתוככי הלב, הנשמה היהודית מאוחדת וירושלים זו הנקודה שאיחדה את כל העם".הרב מלמד קרא "לשמור על הנקודה הפנימית ולזכור שיש דבר משותף לכולנו. ולמרות שיש חילוקי דעות איך מגיעים למטרה המשותפת, כולנו רוצים בשלמות התורה והארץ... הציבור שחונך בבית הזה והולך בדרכו של מרן הרב חייב למצוא את הדרך איך להיות מאוחד במטרות המשותפות".

הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר רבה הראשי של ארץ ישראל, ציין כי זה לו הפעם השלישית שנמצא בהיכל הישיבה בשנה האחרונה לאחר פטירת הרב אברהם שפירא זצ"ל, הירצחם של שמונת הקדושים "הניסיון אמנם היה קשה כשאול. אך להיות כאן בפעם השלישית השנה, ולראות אתכם שרים, רוקדים ושמחים בשמחתה של ירושלים ומתכוונים לצעוד לעבר חומות ירושלים והכותל המערבי, זה מראה שיש בכם את הכוח לעבור מצרה ויגון אמצא לבשם ה' אקרא".

הרב ירחמיאל וייס, ראש הישיבה לצעירים, סיפר על הליכת תלמידים לרב "הנזיר", בימים המתוחים שלפני כיבוש העיר, ואמירתו של הרב "הנזיר" להם, שכל עוד המתיחות הייתה רק עם מצרים, הוא לא הבין את משמעותה, וכשירדן הצטרפה ללחימה הבין כי המטרה הייתה שחרור ירושלים בידי עם ישראל.

ראש עיריית ירושלים, אורי לופוליאנסקי, התייחס בעצרת לרצח הנורא בישיבת "מרכז הרב" ואמר כי הישיבה היא ספינת הדגל של היהדות הדתית-לאומית כולה, והיא תמשיך לשאת את הדגל שבגינו בחר המרצח לבוא לכאן. "נמשיך לעמוד לימין הישיבה וכל שלוחותיה", אמר.במהלך העצרת הוקרנו דבריו של מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל, בעצרת יום ירושלים בשנה שעברה.