"נעשתה נבלה במערכת החינוך הממלכתית: שרת החינוך, גב' תמיר, העניקה הכרה רשמית לכת האנתרופוסופי ואישרה למדריכים מטעמה, ללמד במספר ניכר של בתי ספר וגני ילדים ממלכתיים עפ"י ערכי משנתם הדתית. זאת, למרות שהאנתרופוסופיה מוכרת בעולם כולו ככת אנטישמית וגזענית", כך מתריע ח"כ הרב מאיר פרוש.הרב פרוש הציג שאילתה לשרת החינוך: כיצד מתיישבת ההכרה האומללה שלך בכת זו, עם סעיף 368 (א) לחוק העונשין האוסר כל פעילות של שידול להמרת דת בקרב קטינים?. תשובת השרה הייתה, כי "הכת עומדת בקריטריונים שקבע משרד החינוך".יצויין, כי עפ"י מחקר של ארגון "יד לאחים" מוכרת בעולם "האנתרופוסופיה" ככת מיסטית, שנוסדה בסוף המאה ה-19. מייסד הכת, רודולף שטיינר, הגדיר את משנתה "הנצרות האמיתית", למרות יסודות מובהקים של אמונות הודיות וטיבטיות בערכים שלה.המחקר מוכיח, כי מייסד הכת היה גזען מובהק. בספריו הוא מטיף לעליונות "הגזע הארי". וכך גם בולטים יסודות אנטישמיים בכתובים שלו, המשמשים את מדריכי הכת. בין היתר הוא פרסם את דברי השטנה הבאים: "היהודים פועלים כקבוצה סגורה, אך השפיעו לרעה על התרבות המערבית... אין שום הצדקה לקיומם של היהודים במשפחת העמים, ועצם קיומם היא טעות של ההיסטוריה".בשאילתה שהציג לשרת החינוך דרש גם ח"כ הרב פרוש לדעת: "האם הערכים להם מטיפים מדריכי 'האנתרופוסופיה' תואמים את תוכניות הלימודים של משרד החינוך, במערכת המוסדות הממלכתיים?". תשובת הגב' תמיר הייתה: "כל בתי הספר המשתייכים לזרם 'האנתרופוסופי' מצויים בפיקוח הגורמים המקצועיים במשרד החינוך, וחייבים להתנהל עפ"י המתחייב בנהלים שלנו".הרב פרוש מדגיש: "אנו עדים לאסון גדול ולשיברון הרוח של משרד החינוך במדינה: מצד אחד, מתנכלים ומחבלים בחינוך החרדי הטהור; ומצד שני, מרעילים את נפשות ילדי ישראל בערכי רפורמים יהודיים או כתות אנטישמיות נוצריות. אלה הם ימי יגון, עצב וצער. האם לשם כך הוקמה מדינת היהודים?".