ישראל במקום השמיני מבין 30 מדינות אירופה במספר ההרוגים למיליון תושבים בתאונות דרכים, כך נמסר מעמותת אור ירוק.אור ירוק הצטרפה לאחרונה למחקרי האיחוד האירופי בתחום הבטיחות בדרכים. על פי המחקר הראשון שבוצע בין השנים 2001 – 2006 פחת מספר ההרוגים בתאונות במדינת ישראל ב-32%. עוד נמצא כי רק 26% חוגרים במושב האחורי – אחד הנתונים הגרועים באירופה. ונתון מעודד הוא שבישראל נהרגים פחות בתאונות אופנוע.עמותת אור ירוק, באמצעות קרן רן נאור לקידום מחקר הבטיחות בדרכים, צורפה על-ידי המועצה האירופית לבטיחות בתחבורה ETSC – European Transport Safety Council, המייעצת למדינות האיחוד האירופי בנושאי בטיחות בתעבורה, לפעילויות המועצה.

הקרן תייצג את מדינת ישראל במחקרים השוואתיים בין מדינות אירופה בתחום הבטיחות בדרכים, ומספקת למחקרים אלה את הנתונים הרלוונטיים.המועצה האירופית מפרסמת מדדי ביצוע בבטיחות בדרכים שמטרתם להשוות את ביצועי מדינות אירופה בקידום ההתנהגות הבטיחותית של משתמשי הדרך.שמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק, אמר כי, "הכללת מדינת ישראל במדדים אלה מעניקה לה מספר יתרונות בולטים: אפשרות להשוות את המצב במדינה לנעשה במדינות אחרות, אפשרות ללמוד מפעילויות מוצלחות, שבוצעו במדינות אחרות ועוד. ההשתתפות שמה את ישראל על המפה מבחינת העשייה הבטיחותית, ומכניסה אותה למועדון היוקרתי של האיחוד האירופי בתחום זה. אור ירוק, הפועלת בכל ימות השנה על-פי העיקרון של בטיחות מבוססת עובדות, עשתה – ותעשה בעתיד, מאמצים גדולים להרחיב את בסיס הידע והמחקר בתחום הבטיחות בדרכים בישראל".במחקר השוואתי ראשון, שבוצע על-ידי המועצה בשיתוף אור ירוק, עלו הממצאים הבאים:בהשוואה של מספר ההרוגים למיליון תושבים, ישראל ניצבת במקום טוב יחסית, 8 מתוך 30 , עם כ-50 הרוגים למיליון; אולם, יש לקחת בחשבון כי רמת המינוע בישראל היא כמחצית לעומת רוב מדינות אירופה – 300 כל-רכב ל-1,000 תושבים, לעומת 600 כלי רכב ל-1,000 תושבים במערב אירופה.בין השנים 2001 – 2006 פחת מספר ההרוגים בתאונות במדינת ישראל ב-32%. מספר ההרוגים בישראל בדרכים מהירות עלה בשנים אלה באחוז אחד.אחוז חגירת חגורות הבטיחות במושב הקדמי בישראל – 87%; לעומת זאת, במושב האחורי החגירה עומדת על 26% בלבד – לעומת 80% ויותר במדינות רבות ביבשת.מספר ההרוגים בתאונות אופנוע נמוך יחסית – 50 הרוגים למיליארד ק"מ נסועה, לעומת ממוצע של יותר מ-100 באירופה.

בעשור האחרון עלה בישראל מספר ההרוגים בתאונות אופנוע באחוז אחד - נתון שממקם אותנו באמצע הטבלה האירופית; בהצלבת מספר ההרוגים עם מיליארד ק"מ נסועה – נרשמה ירידה של אחוז אחד במספר ההרוגים