אלדד: לבקש סליחה מירושלים

יום ירושלים שחל השבוע גורם לח"כ אלדד להרהורי סליחה רבים מהעיר. בפינתו השבועית מונה אלדד את הנושאים בהם יש לבקש סליחה מירושלים.

ערוץ 7 , ב' בסיון תשס"ח

יום ירושלים שחל השבוע גורם לח"כ אריה אלדד להרהורי סליחה רבים מהעיר. בפינתו השבועית בערוץ 7 מונה אלדד את הנושאים בהם יש לבקש סליחה מירושלים: "סליחה על מה שעשינו ועל מה שלא עשינו", אמר.

"סליחה על מה שלא עשינו למען יופייך, ניקיונך, תפארתך ומעמדך בעמים, וכבודך בלב העם הזה, וסליחה על שהנחנו לזרים להתערב בענייניך. סליחה שפגענו ביופייך בכל מיזמי נדל"ן, סליחה שלא היינו ראויים לנס שארע לנו בשחרורך ואיחודך, סליחה שזה קרה לנו פתאום ללא כוונת מכוון, ולכן ללא תוכנית ומטרה".

"סליחה שהסרנו את הדגל שלנו מההר הקדוש לנו מכל ההרים בעולם, וסליחה שהיהודים טרם יכולים להתפלל כרצונם במקום הקדוש לנו מכולם, סליחה שהנחנו, כאז כן היום, לגמדי חזון קטועי כנפי כיסופים לשלוט בנו".

"סליחה מתושבייך על החינוך הגרוע שאנו מעניקים להם, וסליחה שרק מקצתם יכולים להפוך אותו למנוף צמיחה לעתידם ועתידך, וסליחה לאלו שאנו מניחים להם להתחנך בתוכנית לימודים של שונאינו ואחר כך מגלגלים עיניים תמהות לשמיים על כך שבאים להרוג בנו".

"סליחה מענייך שעניי ערים אחרות קודמים להם, סליחה ממחצית ילדי ישראל שלא הבאנו בשערייך לפני שהפכו לחיילים. סליחה מעברך שהנחנו לשונאים לחפור ביסודותייך ולטחון לאבק את שרידי בתי מקדשנו, וסליחה מעתידך שהותרנו לאותם זרים לשדוד את אדמותיך ולבנות בהם באין רשות ומפריע".

"סליחה מגופך שבמו ידינו חצינו בחומה בשנית מתוך כסילות הטוענת שבגדר יש לעצור את חורשי רעתנו שבמו ידינו אנו מניחים להם לאחוז במחציתך ולהניף עליך את דגלם, ולהניח שם את קני השיגור וקני נשקם".

"וסליחה שטרם הפכנו אותך למקדש מלך עיר מלוכה, וטרם הוצאנו אותך מתוך ההפיכה. מתוך תפילה שלא החמצנו את השעה ולשנה הבאה בירושלים הבנויה".

להאזנה לחץ כאן