רבני ארץ ישראל נערכים למאבק ביו"ש

איגוד רבני א"י ורבני יש"ע התכנסו לדיון חירום על המצב ביו"ש והכוונה לפנות יישובים ומאחזים. בשבוע הבא תצא הודעה על דרכי הפעולה.

אורנית עצר , כ"ב בסיון תשס"ח

איגוד רבני א"י וועד רבני יש"ע התכנסו השבוע בירושלים לדיון חירום על המצב ביהודה ושומרון ועל מה שהם מכנים, "כוונות הזדון לגרש יהודים מביתם בישובים במאחזים ובגבעות ברחבי יהודה ושומרון".

בכינוס השתתפו גם חברי ועד רבני יש"ע: הרב דב ליאור, הרב נחום רבינוביץ, הרב זלמן מלמד והרב דניאל שילה. גם רבנים מיו"ש השתתפו: הרב אבי סמוטריץ, הרב יוסף ארציאל, הרב דוד דודקביץ, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב איתי הכהן ממגרון. בנוסף השתתפו בדיון ראשי ישיבת מרכז הרב: הרב יעקב שפירא, הרב יהושוע מגנס, הרב חיים שטיינר. כמו כן השתתפו הרב שלום גולד, הרב מאיר פנדל, הרב דוד חי הכהן,  הרב איתן אייזמן וראש מועצת בנימין אבי רואה.

הרבנים קבעו באופן נחרץ כי "יש איסור תורה על פינוי של כל ישוב ומאחז ומסירתו לידי נכרים גם אם יוקם ישוב אחר במקומו במקום אחר".

הם הסבירו כי "דין הישובים ביש"ע כדין הקיבוצים היושבים על אדמות נטושות שהתגוררו בהם ערבים בעבר, ולכן אין סמכות לכל גורם ממשלתי או משפטי לצוות על פינוי או העתקה של ישוב בארץ ישראל".

הרבנים אומרים כי "על כל יהודי לסרב ולא ליטול חלק בכל פינוי של חלקים מארץ ישראל, ויש להתנגד בכל התוקף לכל ניסיון פינוי וגירוש, וזאת כפי שפסקו בעבר גדולי הרבנים".

הרבנים הודיעו שבשבוע הבא תצא הודעה נוספת על דרכי הפעולה למניעת הפינויים ח"ו . ההודעה תכלול פעולות חריפות ותקיפות רחבות בכלל שטחי יהודה ושומרון, המלמדות על קו פעולה בלתי מתפשר, שנראה ביישובי גב ההר בשבועות האחרונים כנגד נסיונות פינוי ביצהר ובהר ברכה.