30 לפטירת הרבנית צפיה גורן ע"ה

הקלטה מהלוויה של הרבנית ע"ה, ותכנית אולפן לזכרו של אביה הרב הנזיר זצ"ל, בו משתתפת גם הרבנית, ומספרת על בית אביה.

, כ"ו בסיון תשס"ח

הספדים לרבנית גורן ע"ה (הקלטה מתוך הלוויה):

קרובים מספרים על הרב הנזיר חלק א':

קרובים מספרים על הרב הנזיר חלק ב':