הספדים לרבנית גורן ע"ה (הקלטה מתוך הלוויה):

קרובים מספרים על הרב הנזיר חלק א':

קרובים מספרים על הרב הנזיר חלק ב':