הממשלה דנה היום בצמצום ההתבוללות במדינות חבר העמים. שרת החוץ, ציפי לבני, אמרה בישיבת הממשלה כי הדיווחים שנשמעו במהלך הישיבה על הגידול בהתבוללות, השפל בעלייה, התחזקות מגמת הירידה מהארץ וחזרה למדינות היא בעיה אסטרטגית שדורשת מענה מערכתי."הפעילות המערכתית חייבת להיות משותפת למשרדי הממשלה ולפעילות הלאומית המתקיימת בארץ ובחו"ל גם יחד", אמרה לבני.

 לבני אמרה כי יש לטפל בנושא בכמה מישורים: בארץ - הרפורמה באולפני העברית - התחלתי בכך בהקמת ערוץ הטלוויזיה האינטרקטיבי ללימוד עברית ובאתר האינטרנט ללימוד עברית. אך חייבים להשלים את זה בכך שיאפשרו לכל עולה ללמוד עברית במקסימום אפשרויות ובזמנו הפרטי . גם האולפנים חייבים לעבור שינוי מהותי בכדי להפוך לנגישים יותר.

לבני קראה להקל בהליכי הגיור, "אנחנו חייבים להקל בהליכי גיור העולים בעיקר לאור העובדה שרק אחד מתוך עשרה עולים עולים הוא יהודי וכל השאר זכאי עלייה ע"פ חוק השבות. עוד אמרה לבני כי יש צורך לכבד ולהכיר בתרבות ממנה הגיעו העולים ולעודד השתלבותם בארץ. "אין זה מבדל אלא מכבד", אמרה. 

"חינוך יהודי וציוני - יש לחזק את החינוך היהודי הציוני בחו"ל וגם בארץ. יש מה לשפר בעניין זה והוא יחזק את המכנה המשותף בין הקהילות ובין מדינת ישראל ויעזור למאמצי העלייה", אמרה.