ארגון השמאל הקיצוני 'בצלם' מפרסם היום נתונים לפיהם גדר ההפרדה לא הוזזה עד היום אף לא באחד מהקטעים שנפסלו על ידי בג"ץ.הנתונים פורסמו לציון ארבע לפרסום חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שקבע כי הקמת המכשול בשטח הגדה המערבית מנוגדת למשפט הבינלאומי.על פי טענת 'בצלם' בשלוש עתירות נגד הגדר קבעו שופטי בג"ץ כי התוואי פוגע פגיעה בלתי מידתית בפלסטינים שעל אדמותיהם נבנה, והורו למדינה לפרק את המכשול הקיים, ולהקים אותו מחדש בתוואי חלופי.'בצלם' מדגישים כי עד היום, לא חל שינוי בשטח באף לא אחד מן הקטעים הבאים:

הגדר סביב היישוב אלפי מנשה שהרכב מורחב של בג"ץ פסל ב-15.09.05, עדיין לא הועתקה ממקומה, כמעט שלוש שנים לאחר פסק הדין. קטע הגדר על אדמות הכפרים עזון ונבי אליאס (פסק דין מ-15.6.06) עדיין ניצב בתוואי המקורי, יותר משנתיים אחרי שנפסל על ידי בג"ץ, ואילו הכפר בלעין שהמכשול על אדמתו נפסל לפני יותר מעשרה חודשים, ב-6.9.07, קיבל רק באחרונה את מפת התוואי החדש שמציע הצבא.על פי הנתונים נכון לחודש מאי 2008, הסתיימה בנייתם של 409 ק"מ, שהם 57% מאורך הגדר. 66 ק"מ (9%) נמצאים בבניה, וב-248 ק"מ (34%) לא החלה עדיין הבניה.'בצלם' אומרים כי עם השלמת תוואי הגדר יהיו 11.9% משטחי יהודה ושומרון (כולל מזרח ירושלים), ממערב לגדר, או מוקפים בו באופן חלקי או מלא. באזורים האלה חיים כ-498,000 פלסטינים ב-92 ישובים.לדבריהם, "תוואי הגדר מספח, דה פקטו, לישראל 60 התנחלויות (כולל 12 במזרח ירושלים) בהן חיים כ-381,000 ישראלים"."למדינת ישראל הזכות והחובה להגן על אזרחיה מפני פיגועים. אולם, אם ברצונה להקים מכשול פיסי רציף בינה לבין הגדה המערבית, יש לבנותו על הקו הירוק או בתוך שטחה שלה", אומרים בארגון השמאל הקיצוני ומוסיפים כי, "התוואי הנוכחי נקבע שלא משיקולי ביטחון, אלא בשל הרצון להנציח את מפעל התנחלויות ולהרחיבו. בצלם קורא לממשלה לפרק את כל חלקי המכשול החורגים מהקו הירוק, לבטל את משטר ההיתרים הנלווה למכשול ולפצות את הפלסטינים שנפגעו בגינו".