וועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה היום (ג') דיון בנושא הטיפול בפסולת הביתית בישראל. יו"ר הוועדה, ח"כ אופיר פינס, קרא לממשלה לגבש בהקדם מדיניות למיחזור הפסולת הביתית. "זה מחדל שבישראל של 2008 אין מדיניות ממשלתית כוללת להשבה ומיחזור של פסולת ביתית", דברי ח"כ פינס, "יש היענות ציבורית עצומה והשוק העסקי מביע נכונות. עם דחיפה קטנה מכיוון הממשלה אפשר לעשות שינוי גדול בתחום".

ח"כ דב חנין הוסיף כי "המפתח להצלחה טמון ביצירת מנגנונים כלכליים, על בסיס העיקרון של אחריות יצרנים והמזהם משלם". על שולחנה של הכנסת הונחו לאחרונה כמה הצעות חוק פרטיות בנושא מיחזור אריזות. "הצעות חוק לא מהוות תחליף למדיניות ממשלתית שתכלול יעדים ברורים ותקציב", ציין ח"כ פינס.ממה מורכב פח האשפה העירוני הממוצע?

מהנתונים אשר לוקטו לקראת הדיון על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת נמצא כי כמות הפסולת העירונית בישראל עומדת, נכון לשנת 2006, על 6 מיליון טון. מאז שנת 2000 כמות הפסולת הביתית גדלה בשיעור שנתי של 3%. בממוצע, כמות הפסולת לנפש בכל יום עומדת על 1.53 ק"ג. במחקר נמצא כי 80% מהפסולת הביתית בישראל מועברים להטמנה, בעוד באיחוד האירופי אחוז הפסולת המוטמנת עומד על פחות מ-50%. מהטמנת הפסולת נוצרת שורת בעיות, בהן ניצול לא יעיל של קרקע, זיהום מי תהום ופליטת גזי חממה. מבחינת משקל, פח האשפה העירוני הממוצע מכיל, בין היתר, 40% חומר אורגני (בעיקר שאריות מזון), 17% נייר, 13% פלסטיק, 8% קרטון ו-5% טיטולים. מבחינת הנפח מרכיבי הפסולת העירונית מתחלקים קצת אחרת - 46% פלסטיק, 15% נייר, 13% קרטון ו-10% חומר אורגני.המצאה ישראלית: קרש חיתוך שעשוי מפסולת

במסגרת דיון הוועדה הציגו יזמים פרטיים שונים את פוטנציאל המיחזור הבלתי מנוצל בישראל. בין היזמים בלט יובל תמיר, ממובילי מאבק לוחמי השייטת אשר לקו בסרטן בפרשת הקישון. "החלטתי להמשיך את המאבק בזיהום בדרכים חדשות", אמר תמיר וסיפר כי בחברה החדשה שיזם "לוקחים פסולת ביתית בלתי ממוינת והופכים אותה בתהליך חימום לחומר גלם שיכול להחליף פלסטיק, בטון, עץ וגומי". לשם המחשה הציג תמיר לחברי הוועדה קרש חיתוך ומרצפות שיוצרו בתהליך הייחודי מפסולת. יונתן סער, בעל מפעל מיחזור, אמר בדיון כי על מנת לעודד מפעלי מיחזור בישראל חשוב לתת עדיפות להקצאת קרקעות ולערוך שינויים בחוק לעידוד השקעות הון. וועדת הפנים פנתה בעקבות הדברים לשר התמ"ת בבקשה לבחון את שינוי החוק.