במכתב מיוחד ששוגר בימים האחרונים מבקש מנכ"ל החברה להגנת הטבע, גרשון פלג, מראשי רשויות מוניציפאליות שלא לשתול עצים ומדשאות בעריהם כחלק מההיערכות לבחירות המתקרבות. זאת כדי למנוע בזבוז מים.במכתבו כותב פלג לראשי הערים והרשויות:"כידוע לכם, משק המים של מדינת ישראל נמצא בימים אלה במצב קשה מאוד ועל כולנו, יחידים וארגונים, להירתם לטובת שיפור מצב המים, הן על ידי נקיטת צעדים חוסכי מים והן על ידי מניעה, עד כמה שניתן, של פעולות הגורמות לבזבוז של מים, בייחוד כאלה הניתנות לצמצום או אף לביטול.על סמך ניסיון העבר, למדנו כי בתקופה שלפני הבחירות ישנה פעילות מוגברת של ראשי הערים והרשויות בכל הקשור לשתילה חדשה של עצים, מדשאות, שטחים ירוקים, מתוך כוונה לשפר את חזות העיר ולהבליט לתושבים את העשייה של ראש הרשות בנושא איכות הסביבה. פעולות אלה, מטבע הדברים, צורכות כמויות רבות של מים.למשבר המים השלכות רבות והוא גורם, בין השאר, גם לפגיעה אנושה בערכי הטבע הפרושים לאורך הארץ ובבעלי החיים הרבים והמגוונים השוכנים בטבע.אני פונה אליך בבקשה לגלות, בתקופה זו של טרום בחירות, מנהיגות ואחריות ולשקול מחדש כל פעולה העלולה להביא לבזבוז מיותר של מים יקרים. אני מקווה כי במצב חירום זה תעדיף את השיקולים הלאומיים מאשר את השיקולים המקומיים ואת הרווח הצפוי לך, אם בכלל, מהפעולות אותן פירטתי בפיסקה השנייה.אודה לך אם תתייחס לפנייה זו ותפרט את עמדתך בנושא, זאת כדי שנוכל לשבח באופן ציבורי את ראשי הערים והרשויות המהווים דוגמא ומופת ורותמים את העיר והרשות למאבק במשבר המים".יצוין כי הבחירות לרשויות המוניציפאליות אמורות להתקיים בעוד כארבעה חודשים. כעת ניתן לעקוב ולבחון אם מכתבו זה של פלג יביא לשינוי מה מהעבר.