צעד נוסף לביטול עבירת 'התקלה הציבורית'

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק המבטלת את עבירת התקלה הציבורית, הביטול לא יחול רטרואקטיבית.

אליה שילה , י"ט בתמוז תשס"ח

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה היום (ג') לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של חבר הכנסת יואל חסון (קדימה) המבטלת את עבירת התקלה הציבורית. סעיף 198 לחוק העונשין קובע כיום: "העושה מעשה העלול להביא לתקלה ציבורית, דינו – מאסר שלו שנים".

חברי הוועדה אשר הצביעו פה אחד בעד ביטול העבירה השתכנעו כי מדובר בעבירת סל, שאינה מגודרת ומותירה מקום רב לעמימות וחוסר ודאות משפטית. בית המשפט העליון מתח לאורך השנים ביקורת רבה על קיומה של העבירה בספר החוקים, בין היתר בשל הטענה כי היא נוגדת את העקרון במשפט הפלילי, לפיו "אין עונשין אלא אם כן מזהירין".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ פרופ' מנחם בן-ששון: "אנו צריכים לשאוף כי החוק יאמר בבהירות מה מותר ומה אסור ולא יחסה בצלה הגדול של העמימות. ענישה בגין מעשים שמוגדרים בדיעבד כעבירות מסוכנת לחברה. יש לצמצם למינימום את מידת אי הוודאות העולה מן החקיקה".

חברי הוועדה החליטו כי סעיף 4 לחוק העונשין - הקובע כי משהתבטלה עבירה, תבוטל האחריות הפלילית לעשייתה, יופסקו ההליכים שהוחל בהם ויופסק ביצועו של גזר הדין – לא יחול במקרה הזה.

הסיבה לכך היא כי הצורך בביטול העבירה נבע מהספק הגדול המוטל בחוקתיותה ולא משום שינוי ביחס החברה כלפי ההתנהגות שביסוד ביצוע העבירה. זאת בשונה מהדין שהוחל בשעתו על ביטול עבירת משכב הזכר, שביטא שינוי ביחס החברה כלפי אותה התנהגות.

היועצת המשפטית של הוועדה הבהירה כי במרבית המקרים ניתן יהיה להגיש כתבי אישום בגין סעיפי אישום אחרים, הקיימים ממילא בספר החוקים. יחד עם זאת, הדגישה כי תיתכנה התנהגויות שבעקבות ביטול הסעיף לא תמצאנה מזור בספר החוקים, אולם הוסיפה כי אז יש לשאול האם ראוי להעמיד אדם לדין בגין אותן התנהגויות.

ממסמך ששלח לוועדת החוקה, רפ"ק אלעזר כהנא, עולה כי 54 תיקים בהם נכלל סעיף האישום של תקלה ציבורית תלויים ועומדים ובוצעה בהם הקראה של כתב האישום. ארבעה אסירים מרצים כיום עונשי מאסר בפועל בגין עבירה זו וב-18 מקרים תלויים ועומדים עונשי מאסר על תנאי בגין העבירה. (לא נמסר פילוח באשר לתיקים ולהרשעות בהם מדובר בעבירה יחידה).

נציגת המשטרה בדיון, רפ"ק חיה סימון שפירא, אמרה כי ידוע לה על מקרה אחד לפחות בו הורשע אדם בגין עבירת התקלה הציבורית בלבד והוא ממתין כעת לגזר דינו. עוד הוסיפה סימון שפירא כי עמדת המשטרה היא כי יש למצות את ההליכים עם מי שהורשע, על אף ביטול העבירה. עו"ד רביד דקל ממשרד המשפטים דיווחה כי הפיצה מכתב בין יחידות התביעה בו מתבקשים התובעים להמיר את סעיף האישום או לוותר על הגשת כתבי אישום, במקרים בהם החשד הוא לעבירה על סעיף התקלה הציבורית.